ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио деветомесечни Извештај о пословању

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ заседао је данас, у уторак, 28. јануара 2020. године, у пословној згради компаније у Београду.
Седници, којој су присустовали сви чланови Надзорног одбора, председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а у њеном раду су учестововали и представници пословодства на челу са заменицом генералног директора Блаженком Мандић.

Радећи по унапред утврђеном дневном реду, чланови Надзорног одбора усвојили су, најпре, Извештај о пословању ЈП „Србијагас“ за период 01.01-30.09.2019. године, у којем се каже да је предузеће, као резултат свих пословних активности, остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне и нето добити.

Позитивном тренду у прва три квартала, како је у дискусији истакао председник НО проф. др Муамер Реџовић, допринеле су пословне одлуке менаџмента и Надзорног одбора, донете у сарадњи са оснивачем, Владом Републике Србије, ангажовање свих запослених, као и максималне мере штедње и рационализације трошкова у предузећу и уложени напори који су за резултат имали висок проценат наплате потраживања. Напоменуто је да је компанија, у поменутом периоду, измиривала своје обавезе како према добављачима природног гаса, тако и све остале текуће обавезе, али и то да су исти период обележиле интензивиране инвестиционе активности на стратешким пројектима, као једном од најважнијих елемената даљег развоја не само ЈП „Србијагас“, него и државе Србије, и то пре свега на изградњи националног транспортног гасовода од бугарске до мађарске границе.

Чланови Надзорног одбора усвојили су данас, у законском року, Извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа од јануара до децембра прошле године, у којем се констатује да је Србијагас и у 2019. години наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, уз константне напоре на побољшању свих резултата пословања.

На седници Надзорног одбора усвојени су и Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ са стањем на дан 31.12.2019. године, као и Извештај о раду интерне ревизије предузећа, такође за прошлу годину.

Нови Сад, 28. јануар 2020. године                                                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
2020-01-28T17:36:58+00:00
Go to Top