ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Позитиван финансијски резултат и на крају првог квартала 2020! У Новом Саду заседао Надзорни одбор ЈП "Србијагас"

У Новом Саду је у четвртак, 21. маја, одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. Седници је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а у њеном раду су учествовали чланови НО и представници пословодства компаније, заменица генералног директора Србијагаса Блаженка Мандић и извршни директори предузећа.

Надзорни одбор усвојио је данас Извештај о пословању предузећа у периоду 01.01-31.12.2019. године, као и Периодичне финанијске извештаје ЈП „Србијагас“ за период 01.01-31.03.2020. године и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за први квартал ове године, и то у одложеном року за њихово усвајање, који је Уредбом Владе РС, померен за 30 дана од дана укидања ванредног стања. У тим документима се каже да је ЈП „СРБИЈАГАС“ у 2020. години, обезбеђујући делатност од општег интереса, наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, нарочито у контексту обезбеђивања довољних залиха природног гаса, као и то да је у прва три месеца ове године компанија остварила позитиван финансијски резултат, настављајући тренд позитивног пословања.

Прво тромесечје обележиле су интензивиране активности на стратешким пројектима, а пре свега активности на изградњи магистралног гасовода од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама, односно на изградњи компресорске и мерних станица на траси кроз Србију.

Поред наведеног, пандемија и последице ширења болести COVID-19 и увођење ванредног стања у Републици Србији утицали су на организацију пословања и предузимање потребних активности нарочито крајем посматраног периода, а негативни ефекти на пословање нису били изражени до краја марта текуће године, иако се они, како стоји у овом извештају, могу очекивати у наредном кварталу.

ЈП „Србијагас“ предузима све могуће мере у погледу ефикасности наплате потраживања и одржавања ликвидности предузећа, нарочито у условима присутне пандемије и очекиваног снижења степена наплате потраживања, а имајући у виду да је ова ситуација утицала на све привредне субјекте у Републици Србији.

У предузећу су, како је истакнуто, настављене активности и напори и у погледу рационализације трошкова пословања, у складу са могућностима и објективним околностима, а посебно уважавајући допис и инструкције Министарства финансија од априла ове године, о смањењу пословних расхода за 20% и више, свуда гдеје то могуће и реално, а што је већ инкорпорирано у Ребаланс Програма пословања предузећа за 2020. годину, усвојен од стране Владе Републике Србије такође у априлу ове године.

И у овом извештајном периоду настављена је сарадња са надлежним министарствима и свим релевантним институцијама, а менаџмент и Надзорни одбор, као и сви запослени ЈП „Србијагас“ су, и у условима ванредног стања, предузимали све неопходне активности, кроз пословне одлуке, политике пословања и континуирано ангажовање, у циљу одржавања и унапређења свих показатеља пословања.

Чланови Надзорног одбора, у складу са препорукама Владе, усвојили су данас и Одлуку о обустави обрачуна законске затезне камате на потраживања од купаца у периоду трајања ванредног стања, а у циљу ублажавања негативних економских последица насталих услед заразне болести COVID-19, пружања финансијске подршке купцима ЈП „Србијагас“ и одржања економске стабилности на тржишту.

Нови Сад, 21.05.2020. године                                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
2020-05-21T10:47:43+02:00
Go to Top