ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио извештаје независног ревизора

На седници Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, која је одржана данас у четвртак, 11. јуна у Новом Саду, у законом утврђеним роковима усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја предузећа за период 01.01-31.12.2019.

На седници, којој је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, истакнуто је позитивно мишљење независног ревизора и чињеница да финансијски извештаји ЈП „Србијагас“ приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију предузећа на дан 31.12.2019, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за прошлу годину, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Надзорни одбор усвојио је Редовне годишње финансијске извештаје ЈП „Србијагас“ за 2019. годину након извршене ревизије, који ће заједно са Извештајем независног ревизора и Извештајем о пословању предузећа у 2019. години бити достављени оснивачу, Влади Републике Србије. На данашњој седници усвојени су и ревизорски извештаји независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја по делатностима ЈП „Србијагас“ за 2019. годину, као и финансијски извештаји по делатностима за прошлу годину након извршене ревизије.

Чланови Надзорног одбора донели су данас и Програм о изменама и допунама програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2020. годину, који ће путем Министарства рударства и енергетике, бити достављен Влади Републике Србије ради давања сагласности. Приликом израде овог, другог, Ребаланса уважене су промене које произилазе из нових пословних потреба и кретања почетком 2020. године, нарочито у смислу измена физичког обима пословања, цена природног гаса, планског курса валута и ефеката на приходе и трошкове пословања, као и плана инвестиционих улагања.

Надзорни одбор одобрио је данас и продају 39 расходованих  возила ЈП „Србијагас“, на предлог надлежне комисије, која је узела у обзир годину производње, пређени пут и опште стање возила, и то путем јавног надметања-лицитације која ће се обавити у Новом Саду и у Београду.

Седници су, поред чланова Надзорног одбора, присуствовали и чланови пословодства, заменица генералног директора Блаженка Мандић и извршни директори Србијагаса.

Нови Сад, 11. јун 2020. године                               Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
2020-06-17T12:03:39+02:00
Go to Top