A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Javne nabavke

Javne nabavke

Preuzmite u drugom formatu Excel Štampa

Naziv Javne nabavke
po predmetu
Javne nabavke
po postupku
Rok za
dostavljanje ponuda
Preuzmite
dokumentaciju
Obaveštenja
Građevinski radovi za potrebe sanacije oštećenja na magistralnim gasovodima JP Srbijagas-a R-25-2017-GK Radovi
Otvoren postupak
17.07.2017, 12:00 Download
Inteligentno kracovanje gasovoda MG-01 Kikinda-Elemir i RG-08-01 Veliko Orašje-Smederevo U-104-2017-GK Usluge
Otvoren postupak
17.07.2017, 10:00 Download
Klima uredjaji sa ugradnjom M-D-9-2017-DM Dobra
Nabavka male vrednosti
06.07.2017, 10:00 Download
Štampanje internog glasila Gaspres M-U-27-4-2017-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
04.07.2017, 09:30 Download
Akumulatori za Strujni prenosni agregat V-D-134-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
03.07.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.06.2017.
Merne ćelije za gasni analizator „TESTO 350XL" sa etaloniranjem uređaja V-D-23-2017 Dobra
Otvoren postupak
27.06.2017, 10:00 Download
Potrošni materijal za radionice D-124-17-BG Dobra
Otvoren postupak
27.06.2017, 09:30 Download
Etalonski manometri V-D-198-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
26.06.2017, 11:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-3-2017-GM; Deset partija Usluge
Otvoren postupak
26.06.2017, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.06.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 21.06.2017.
Zdravstvena usluga - specijalistički pregledi za žene U-14-M-2017-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
23.06.2017, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-4-1-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
20.06.2017, 10:00 Download
Kancelarijski materijal D-156-1-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
16.06.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.06.2017.
Izolacioni komadi i prirubnice D-193-2017-GK Dobra
Otvoren postupak
14.06.2017, 11:00 Download
Redovno i vanredno održavanje kompresora u Batajnici U-102-2017-VP Usluge
Otvoren postupak
14.06.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.06.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.06.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila - područje Zrenjanin V-U-2-2-2017-GM, dve partije Usluge
Otvoren postupak
12.06.2017, 10:00 Download
Smeštaj radnika V-U-115-2017-MM, Partije Usluge
Otvoren postupak
08.06.2017, 09:00 Download Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 05.06.2017.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom roku oblikovanu po partijama V-U-2-1 Usluge
Otvoren postupak
07.06.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 09.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 17.05.2017.
Tehničko obezbedjenje na gmrs Železnik, D-8-17-BG Dobra
Otvoren postupak
07.06.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.05.2017. Postavljena PROMENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 25.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.05.2017.
Usluge odorizacije U-13-2017 Usluge
Otvoren postupak
05.06.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 24.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.06.2017.
Usluga pranja i čišćenja vozila V-U-4-2017-GM, Dve partije Usluge
Otvoren postupak
02.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA OBE PARTIJE 15.06.2017.
Računari D-4-17-BG Dobra
Otvoren postupak
16.05.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.05.2017.
Reciklirani toneri D-156-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
10.05.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.04.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.06.2017.
Stručna literatura - časopisi D-155-2017-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
13.04.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.05.2017.
Radovi na izgradnji MRS ŠP Šuljkovac Jagodina V-R-69-2016-HT Radovi
Otvoren postupak
12.04.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.05.2017.
Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2017.godinu na iznos od 41 milion USD u korist "Jugorosgaz" a.d. Beograd, u 10 partija U-75-PR-2016-TE Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
10.04.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI a I b 23.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI c 23.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.04.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 05.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 17.05.2017.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-105-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
31.03.2017, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 14.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 14.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 1 14.03.2017. Postavlljeno POJAŠNJENJE 2 17.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 21.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 10.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 05.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1. 09.06.2017.
Dobra za opremanje poslovnog prostora na Bul. oslobodjenja br. 5 D-173-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
30.03.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.05.2017.
Sredstva za odrzavanje higijene radnog prostora V-D-155-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
30.03.2017, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 19.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 11.05.2017.
Održavanje servera (mail, web) U-11-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
23.03.2017, 10:00 Download
Serveri V-D-3-6-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
22.03.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 13.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA SVE PARTIJE 25.04.2017
Pneumatici za vozila V-D-107-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 12:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 21.02.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 1 24.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 24.02.2017. Postavljeno POJASNJENJE 2 02.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 3 03.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 2 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 04.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 26.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU I 28.04.2017.
Softver za upravljanje imovinom sa obukom korisnika V-D-63-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.02.2017. Postavljena IZMENA ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA 27.02.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 07.03.2017.
Ulja i maziva za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-109-2-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 13.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.02.2017. Postavljena POJAŠNJENJE 2 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU AKTIVNOG SPORAZUMA 04.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 26.04.2017.
Dobra za opremanje poslovnog prostora u Novom Sadu D-173-1-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
09.03.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.04.2017.
Katodna zaštita gasovodnog sistema V-D-56-2016-MM, Partije Dobra
Otvoren postupak
08.03.2017, 09:00 Download Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 02.03.2017. Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 i 2 23.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 I 2 28.04.2017.
Nabavka materijala - DGM - Čelični prelaz preko mosta R-55-16-BG Radovi
Otvoren postupak
06.03.2017, 09:30 Download
Rezervisana javna nabavka; Lična zaštitna sredstva-odeca i obuca V-D-111-3-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
03.03.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.04.2017.
Računarska oprema V-D-173-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
02.03.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.04.2017.
Sanacija centralnog magacina u Beogradu V-R-15-2016 Radovi
Otvoren postupak
02.03.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.04.2017.
Računarska oprema D-3-6-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
27.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.03.2017.
Servis i pregled PPZ sistema M-U-58-2016-NM Usluge
Nabavka male vrednosti
27.02.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 22.03.2017.
Adaptacija kancelarijskog prostora V-R-2-2016-MM Radovi
Otvoren postupak
27.02.2017, 09:00 Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.01.2017. Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 02.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.03.2017.
Usluge projektovanja V-U-43-1-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
24.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2017.
Računari i računarska oprema D-3-9-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
24.02.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.03.2017.
Kompresor za vazduh V-D-43-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
24.02.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.02.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 14.03.2017.
Rezervni delovi za merila D-128-11-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.03.2017.
Štampač V-D-3-10-2016-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POGREŠNO POSTAVLJENOM DOKUMENTU 07.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.03.2017.
Štampač V-D-3-16-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 09:30 Download
Softver hidraulični proračun D-72-2016 Dobra
Otvoren postupak
22.02.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.03.2017.
Održavanje telefonske centrale U-39-a-16-BG Usluge
Otvoren postupak
22.02.2017, 09:30 Download
Nadogradnja postojeće licence za Sybase SQL Anywhere servera sa jednogodišnjom podrškom D-87-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2017.
PE fitinzi D-147-2-16-BG Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Nabavka materijala, izrada i montaža termoizolacije U-107-16-BG Usluge
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:30 Download
Program za izradu detalja armiranja V-D-79-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.04.2017.
Baterije V-D-123-6-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
14.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.03.2017.
Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal V-D-123-9-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
13.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2017.
Specijalni i univerzalni alati - laserski daljinomeri 5 komada D-38-6-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
10.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2017.
Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal V-D-123-5-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.03.2017.
Održavanje kanalizacione mreže U-100-16-BG Usluge
Otvoren postupak
10.02.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 30.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Rekonstrukcija GMRS Radinac V-R-37-2016 Radovi
Otvoren postupak
09.02.2017, 10:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 19.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 23.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 25.01.2017. Postavljena POJASNJENJA 31.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2017.
Održavanje merne platforme U-113-2016-GK Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
06.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.03.2017.
Polietilenski PE fiting V-D-147-1 Dobra
Otvoren postupak
06.02.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.03.2017.
Istražni radovi neophodni za izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe povezivanja gasovodnih sistema Bugarske i Srbije R-24-2016 Radovi
Otvoren postupak
06.02.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1,2,3 30.01.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZASTITU PRAVA 01.02.2017.
Gume za čistače cevi D-165-16-BG Dobra
Otvoren postupak
05.02.2017, 10:00 Download
Sanacija krovne konstrukcije V-R-14-2016-MM Radovi
Otvoren postupak
03.02.2017, 09:00 Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljana PITANJA I ODGOVORI 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.03.2017.
MRS „Rekovac 1" u Rekovcu, mašinski, građevinski i elektro radovi V-R-70 Radovi
Otvoren postupak
31.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.01.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.02.2017.
Merila sa mehovima V-D-25-5-2016 Dobra
Otvoren postupak
31.01.2017, 10:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 24.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 27.01.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 03.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 14.02.2017.
Uklanjanje drveća i šiblja iznad gasovoda R-10-16-BG Radovi
Otvoren postupak
31.01.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.03.2017.
Inteligentno kracovanje gasovoda Horgoš-Bečej, Horgoš-Senta i Gospođinci-Banatski Dvor U-23-1-2016-GK Usluge
Otvoren postupak
30.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Proširenje (upgrade) postojećih licenci za Sybase PowerDesigner Enterprice Architect (Concurrent sessions) D-73-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2017.
Čistači sa elastičnim žicama D-40-2016 Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.02.2017.
Rekonstrukcija GMRS Železnik u Beogradu R-44-V-2016-TE Radovi
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.03.2017.
Uređaj za lokaciju cevi D-172-3-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2017.
PE ventili D-147-16-BG Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017.
Kancelarijske fotelje D-140-16-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
30.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.02.2017.
Antikorozivna zaštita gasovoda pod pritiskom na gasovodnom mostu Smederevo-Kovin, ukupne dužine 4.100m (površine cevi 0,705m2/m1) R-25-16-BG Radovi
Otvoren postupak
27.01.2017, 09:30 Download
Poliuretanske gume za čistače V-D-39-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
26.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 03.03.2017.
Cevi, bakarne cevi u koturu V-D-123-7-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
26.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.03.2017.
Merila za merenje sopstvene potrošnje prirodnog gasa u kotlarnicama V-D-25-4-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
25.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.03.2017.
Štampači V-D-3-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
25.01.2017, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.03.2017.
Kancelarijske stolice M-D-140-1-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
24.01.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 12.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.02.2017.
Sanacija PP sekcionih ventila na DGM niskog pritiska V-R-57-2016 Radovi
Otvoren postupak
23.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2017.
Bankarska garancija na iznos od 18 mil. USD u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesecnih obaveza za transpostnu i druge takse u 2017.godini, oblikovan u 3 partije U-70-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
20.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.02.2017.
Zupčanici za justiranje D-128-9-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
18.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.03.2017.
ADOBE programski paket V-D-88-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
17.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 28.02.2017.
Stručna literatura - časopisi D-151-2016-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
16.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017. Postavljena OBAVESTENJA O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 3 I 4 02.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU BR1 13.02.2017.
Kompleti ručnog alata V-D-38-6 Dobra
Otvoren postupak
16.01.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.12.2016. Postavljena IZMANA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.12.2016. Postavljena IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 21.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.01.2017. Postavlljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.02.2017.
Usisivač D-11-2-2016-TA Dobra
Nabavka male vrednosti
16.01.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Priključak sa holenderom D-122-3-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
13.01.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.02.2017. Postvljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.03.2017.
Izrada pristupnog puta do GMRS "Jagodina 2" V-R-8-2 Radovi
Otvoren postupak
12.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017. Postavljenao OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Zrenjanin V-U-2-5-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
12.01.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA 03.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 27.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 1 03.03.2017.
Telefonske centrale V-D-16-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
12.01.2017, 09:30 Download
Manometri V-D-34-2-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
11.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.02.2017.
Druga faza kvalifikacionog postupka: Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i povezivanju telemetrije po partijama K-U-98-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2017, 10:30 Download Postavljena: ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 7 KRAGUJEVAC 09.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 1 BEOGRAD 13.03.2017.
Druga faza kvalifikacionog postupka: Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67-4-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2017, 10:30 Download Postavljena: ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2,3,4 I 7 24.01.2017. Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 i 6 03.02.2017.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-6-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
11.01.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1,2,4 i 5 10.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 3 21.02.2017.
Periodična EX obuka zaposlenih M-U-12-3-2016-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
11.01.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
Svetiljke u Ex izvedbi V-D-48-2-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
10.01.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Nabavka multifunkcionalnog uređaja D-3-16-BG Dobra
Otvoren postupak
10.01.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O POGREŠNO POSTAVLJENOM DOKUMENTU 03.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2017. godinu na iznos od 41 milion u korist "Jugorosgaz" a.d. Beograd U-75-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
09.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 20.01.2017.
Rezervni delovi za kotlarnice D-129-16-BG Dobra
Otvoren postupak
09.01.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 27.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.12.2016.
Uložak filtera (čarape) D-113-16-BG Dobra
Otvoren postupak
06.01.2017, 09:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Kikinda V-U-2-6-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 03.02.2017.
Fiber sajla D-38-8-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
05.01.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Novi Sad V-U-2-4-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.01.2017, 09:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (ZA SVE PARTIJE) 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
"Corel Draw" licence D-89-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
29.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.12.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 10.02.2017.
Kuglicni lezajevi za turbinske merace gasa D-128-10-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
28.12.2016, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.02.2017.
Geodetsko snimanje U-49-2-16-BG Usluge
Otvoren postupak
28.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.12.2016.
Prirubnice sa grlom i prirubnicki spojevi D-122-16-BG Dobra
Otvoren postupak
28.12.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017.
Alat D-138-2-16-BG Dobra
Otvoren postupak
27.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017.
Rezervni delovi za merila V-D-128-8-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Antifriz za gasne stanice V-D-109-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 11:00 Download Postavljene DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 1 21.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 31.01.2017.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-133-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.01.2017.
Dvostepeni regulatori pritiska u KMRS D-36-2016 Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.02.2017.
Аlat D-38-16-BG Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017.
Visokonaponski aparat za merenje hidroizolacije čeličnih cevovoda V-D-172-1-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.01.2017.
Programski paket „Map Info Pro" D-66-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
23.12.2016, 10:00 Download Postavljana PITANJA I ODGOVORI 25.11.2016. Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.01.2017.
Rezervni delovi za Daniel procesne gasne hromatografe D-131-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
23.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Kotlovi za grejanje na gas M-D-52-2-2016-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
23.12.2016, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.01.2017.
Sprovođenje II faze kvalifikacionog postupka za: Sanacija betonskih oslonaca kracerskih kutija na GRČ Šabac K-R-12 Radovi
Kvalifikacioni postupak
22.12.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJJUČENOM UGOVORU 25.01.2017.
„AUTO CAD“ Licence D-74-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
22.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 01.02.2016.
Projektor D-5-3-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
22.12.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.12.2016. Postavljanoa ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2017.
Klima uredjaji sa ugradnjom M-D-9-3-2016-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.12.2016, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.01.2017.
Rezervni delovi i redovan servis mašina za bušenje toplih priključaka D-136-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
21.12.2016, 11:00 Download Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 24.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Prosirenje broja licenci za modul EFM Exporter „Top Server“-а Merne platforme za citanje arhiva D-95-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
21.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
Nabavka kotlova D-52-16-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
21.12.2016, 09:00 Download Postavljena DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017.
Kablovi V-D-124-2-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
19.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016.
SSL sertifikat za domene D-73-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
19.12.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.01.2017.
Tehnička kontrola projekata U-40-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
16.12.2016, 10:00 Download Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Kancelarijske stolice M-D-140-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2016, 10:00 Download
Zatvarači kracerskih kutija 16", 14", 30" D-41-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
14.12.2016, 11:00 Download Postavljene IMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2017.
Radiografska kontrola zavarnih spojeva U-51-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
14.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Alat D-38-4-16-BG Dobra
Otvoren postupak
13.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 22.12.2016.
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupku javne nabavke prirodnog gasa U-77-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
12.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.12.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2016.
Instrumenti za ispitivanje električnih instalacija D-172-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
12.12.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.11.2016. Postavljana PITANJA I ODGOVORI 17.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 06.01.2017.
Angažovanje građevinske oprative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67-4 Radovi
Kvalifikacioni postupak
09.12.2016, 10:30 Download Postavljena DVA OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2016.
Angažovanje građevinske oprative na hitnoj sanaciji gasovoda i povezivanju telemetrije po partijama K-U-98 Radovi
Kvalifikacioni postupak
09.12.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.01.2017.
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla V-U-95-2016 Usluge
Otvoren postupak
08.12.2016, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.10.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.11.2016. Postavljene DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENA 16.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 22.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016.
Zdravstvena usluga – lekarski pregledi zaposlenih radnika U-15-M-2-2016-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
08.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.12.2016.
Inteligentno kracovanje gasovoda Batajnica- Beli Potok i Beli Potok-Veliko Orašje U-23-2016-GK Usluge
Otvoren postupak
07.12.2016, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.12.2016.
Elektromaterijal D-156-1-16-BG Dobra
Otvoren postupak
06.12.2016, 10:00 Download
Usluge održavanja uređaja za besprekidni sistem napajanja V-U-101-2016 Usluge
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.12.2016. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 20.12.2016.
Rezervni delovi i oprema D-125-16-BG Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 21.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 21.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016.
Električna energija za potrebe Srbijagasa u 2017. godini V-D-154-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Kamion nosivosti min. 3t D-2-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download
Usisivac D-11-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 27.12.2016.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila V-U-5-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.12.2016, 09:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 01.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.01.2017.
Usluge projektovanja V-U-43-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
02.12.2016, 11:00 Download Postavljeno PITANJA I ODGOVORI 24.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.12.2016.
Fotokopir aparati D-4-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
02.12.2016, 10:00 Download Postavljeno PITANJA I ODGOVORI 17.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.01.2017.
Čistači - kraceri V-D-38-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
02.12.2016, 09:00 Download Postavljeno ODGOVORI NA PITANJA 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.01.2017.
Rezervni delovi za održavanje uzemljenja i izjednačenja potencijala i održavanje relejne opreme D-159-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
01.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2017.
Kategorizacija i klasifikacija otpada V-U-56-2016-DD Usluge
Otvoren postupak
30.11.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.01.2017.
Elektromaterijal D-139-16-BG Dobra
Otvoren postupak
29.11.2016, 10:00 Download Postavljlena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.11.016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.12.2016.
Finansijka usluga kredita od poslovne banke 2/2016 Usluge
Otvoren postupak
25.11.2016, 09:00 Download Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.11.2016.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera PrP-D-73-2016-MM Dobra
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
24.11.2016, 10:00 Download Postavljena KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DOPUNU PONUDA 07.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2016.
Kalibracioni gasovi V-D-142-3-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
23.11.2016, 09:30 Download
Tehničko obezbeđenje (sistem video nadzora) gasovodnog mosta na Dunavu kod Smedereva R-25-16-BG Radovi
Otvoren postupak
22.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Kolor fotokopir aparat V-D-4-2-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
22.11.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.12.2016.
Elektromaterijal V-D-156-2 Dobra
Otvoren postupak
21.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.12.2016.
Usluge prevođenja U-32-2016-VP Usluge
Otvoren postupak
17.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.10.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016.
Uređaji za neprekidno napajanje električnom energijom D-23-3-2016-BS Dobra
Nabavka male vrednosti
17.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2016.
Košuljica cilindra kompresora D-167-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
16.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.12.2016. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA 16.12.2016.
Kancelarijske stolice M-D-140-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
15.11.2016, 10:00 Download Postavljeno IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I JAVNI POZIV 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.11.2016.
Zdravstvena usluga-lekarski pregledi zaposlenih radnika U-15-M-2016-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
15.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Partija1 21.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA Partija 2 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2 05.12.2016.
Računarska oprema V-D-3-4-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
15.11.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.12.2016.
Terenska-teretna vozila D-1-1-2016 Dobra
Otvoren postupak
14.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-4-1-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
14.11.2016, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA Partija 1 i Partija 2 25.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA OBE PARTIJE 09.12.2016.
Teretno kombi vozilo D-1-2-2016 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-31-2016-VP Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
09.11.2016, 12:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.11.2016. Postavljana ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.12.2016.
Ulošci filtera za gas D-112-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
09.11.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2016.
Dostavna vozila na CNG D-1-2016 Dobra
Otvoren postupak
09.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Gume za čistače cevi D-165-16-BG Dobra
Otvoren postupak
08.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 03.03.2017.
Potrošni materijal D-123-16-BG Dobra
Otvoren postupak
03.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.11.2016.
Televizor 55 4k HD M-D-5-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
02.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2016.
Zaštitne rukavice i maske D-111-16-BG Dobra
Otvoren postupak
01.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.11.2016.
Nabavka plastičnih plombi D-123-1-16-BG Dobra
Otvoren postupak
31.10.2016, 09:30 Download
Industrijske litijumske baterije V-D-128-6-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
27.10.2016, 10:00 Download Postavljen ODGOVOR NA PITANJE 11.10.2016. Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 21.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.10.2016.
Razvodni ormani za napajanje i komunikaciju D-21-5-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
26.10.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2017.
Usluga pregleda i ispitivanja EX opreme V-U-68-2016-MM Usluge
Otvoren postupak
24.10.2016, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2016.
Finansijka usluga - kredit od poslovne banke 1/2016 Usluge
Otvoren postupak
14.10.2016, 09:00 Download Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 29.09.2016. Postavljeno KORIGOVANA VERZIJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.09.2016. Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 04.10.2016. Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 07.10.2016. Postavljeno POJAŠNJENJE I PRILOG POJAŠNJENJU 12.10.2016.
Aktuarske usluge za izradu finansijskih izveštaja JP Srbijagasa za 2016.god. M-U-64-2016-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
10.10.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.11.2016.
Kablovi,okiten i elektroinstalacioni materijal D-21-6-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
10.10.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 26.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.11.2016.
Orginalni toneri D-153-2-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
07.10.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Eh razvodne kutije D-21-7-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.10.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 06.09.2016.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-9-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
05.10.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2016.
Računari i računarska oprema D-3-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
03.10.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2016.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-73-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
03.10.2016, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 28.09.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 19.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.10.2016.
Uređaj za eksterno napajanje V-D-25-2016 Dobra
Otvoren postupak
29.09.2016, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU 15.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.11.2016.
Računarska oprema I fotokopir aparat V-D-3-2-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
29.09.2016, 09:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 30.08.2016.
Rezervni delovi za upravljački orman na instalaciji za ispitivanje industrijskih gasomera D-134-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
26.09.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Klima uređaji sa ugradnjom M-D-9-1-2016-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.09.2016, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 19.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.11.2016.
Periodični pregled i čišćenje kotlovske i dimovodne instalacije V-U-69-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
15.09.2016, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.08.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 09.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.10.2016.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-153-3-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
15.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 07.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2016.
Reciklirani toneri D-153-1-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
09.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 02.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.09.2016.
Razvodni ormani za napajanje i komunikaciju i prenosni uređaji za konfiguraciju korektora D-21-1-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
06.09.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.02016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 18.08.2016. Postavljno ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.10.2016.
Ex razvodne kutije V-D-21-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
05.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 23.08.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Uredjaji za neprekidno napajanje elektricnom energijom M-D-23-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
05.09.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 21.09.2016.
Savijanje cevi V-R-68-2016-DD Radovi
Otvoren postupak
01.09.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.10.2016.
Kablovi,okiten i elektroinstalacioni materijal D-21-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
31.08.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.08.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2016.
Usluga Izrade plana zastite od pozara za gasni sistem V-U-73-2016-MM Usluge
Otvoren postupak
31.08.2016, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.10.2016.
Antikorozivna zaštita V-R-4-2016-MI Radovi
Otvoren postupak
29.08.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 23.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 06.10.2016.
Specijalni i univerzalni alati – centralizer za cevi lančasti D-38-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
29.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA 04.10.2016. Postavljano OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.12.2016.
Građevinski radovi na popravci krova V-R-1-2016 Radovi
Otvoren postupak
29.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2016.
Baterije za elektronske korektore V-D-128-1-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
29.08.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 02.09.2016.
Održavanje „SCADA“ sistema za nadzor i upravljanje gasovodnog i transportnog sistema JP „Srbijagas“ U-16-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
25.08.2016, 10:00 Download Postavljenoi odgovori na pitanja 24.08.2016.
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-110-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
25.08.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.10.2016.
Filteri za gas sa izmenljivim uloškom DN250 ANSI 150 D-150-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
18.08.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.09.2016.
Revizija finansijskih izveštaja V-U-63-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
03.08.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 26.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2016.
Eh razvodne kutije D-21-2016 Dobra
Otvoren postupak
03.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.09.2016.
NN kabl PP00 4x16mm² V-D-156-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
22.07.2016, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O DZAKLJUČENJU UGOVORA 29.08.2016.
Štampanje internog glasila V-U-78-2016-DD Usluge
Otvoren postupak
19.07.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.08.2016.
Merni umetak za gasomere V-D-128-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
15.07.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.08.2016.
Usluge za smeštaj zaposlenih M-U-76-2016-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
13.07.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 05.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.07.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 07.07.2016.
Pokretna klima M-D-9-2016-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
07.07.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.07.2016.
Impulsni davač V-D-128-1-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
04.07.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.08.2016.
Tretiranje protiv korova, deratizacija, dezinsekcija I uništavanje korova M-U-1-2016-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
01.07.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.07.2016.
Pneumatski ručni alati- V-D-38-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
30.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 14.07.2016.
Tehnički gasovi V-D-142-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
28.06.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 15.07.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila marke AUDI JN broj V-U-2-3-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
27.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.07.2016.
Licence – antivirusni program (Kaspersky) D-86-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
24.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.08.2016.
Kancelarijski materijal D-153-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
20.06.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.07.2016.
Rezervni delovi za mernu opremu i fiting V-D-128 Dobra
Otvoren postupak
10.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.07.2016.
Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge V-D-123-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.08.2016.
Izvođenje građevinskih radova V-R-71-2015 Radovi
Otvoren postupak
31.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.07.2016.
Usluge odorizacije U-14-2016 Usluge
Otvoren postupak
27.05.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.07.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP Srbijagas u garantnom i vangarantnom roku, za Beograd i OD centre V-U-2-16 Usluge
Otvoren postupak
18.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 29.06.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkihi teretnih vozila V-U-4-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
16.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016.
GMRS - Oprema za priključenje na sistem daljinskog nadzora i upravljanja, oblikovana po partijama V-R-57-15 Radovi
Otvoren postupak
12.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.06.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.05.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 09.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 28.04.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.04.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 28.04.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Pančevo V-U-2-2-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
12.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.06.2016.
Usluga geodetskog snimanja za potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju gasne infrastrukture za opremanje radne zone sever IV i rekonstrukciju MRS Toplana Zapad K-U-49 Radovi
Kvalifikacioni postupak
10.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 011.07.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.05.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 05.05.2016.
Stručna literatura časopisi D-151-2016-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
09.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.05.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Novi Sad V-U-2-1-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
25.04.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.05.2016.
MRS „Rekovac 1“ u Rekovcu, mašinski, građevinski i elektro radovi V-R-64-15 Radovi
Otvoren postupak
12.04.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.05.2016.
PRAĆENjE I KLIPIRANjE ŠTAMPANIH, ELEKTRONSKIH I WEB MEDIJA IZ SRBIJE I REGIONA I INSTALIRANjE SOFTVERA SA ARHIVIRANjEM U-79-2016-SN Usluge
Nabavka male vrednosti
31.03.2016, 10:00 Download Posatavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2016.
Usluge osiguranja V-U-85-2015 Usluge
Otvoren postupak
31.03.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.04.2016.
Merna platforma i oprema za prikupljanje podataka sa korektora V-D-158-15 Dobra
Otvoren postupak
18.03.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.05.2016.
Softver – hidraulični proračun raspoloživog kapaciteta D-53-2015 Dobra
Otvoren postupak
04.03.2016, 10:00 Download
Lična zaštitna oprema - odeća D-81-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
02.03.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Zamena neispravnih delova i opreme na gasovodnom sistemu V-R-10-2 Radovi
Otvoren postupak
01.03.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Manometri V-D-21-3-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.04.2016.
Lična zaštitna oprema - obuća V-D-81-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.03.2016.
Fotokopir aparati, stampaci i skeneri D-4-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 05.04.2016.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-76-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 2 22.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 3 20.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 4 12.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 5 20.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 6 01.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 7 12.04.2017.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
29.02.2016, 10:00 Download
Blokadni ventili D-23-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
ULjA I MAZIVA ZA ODRŽAVANjE PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA V-D-79-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 23.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4 20.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 5 28.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 6 12.04.2017.
Zdravstvena usluga – specijalistički pregledi za žene U-22-3-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
26.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Programski paket V-D-67-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.04.2016.
Radionički alat za autoradionice V-D-78-22015-GM Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.04.2016.
Rezervni delovi za mernu opremu i fiting V-D-103-3 Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila marke IVECO V- U-1-7-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
25.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.04.2016.
Rezervni delovi za telemetriju D-109-3-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
24.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.04.2016.
Radovi na fasadi i unutrasnjim zidovima objekta MRS ,,Plinara” - Pančevo V-R-3-1-2015-MM Radovi
Otvoren postupak
24.02.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.04.2016.
Program za izradu predmera, predračuna i analizu cena V-D-60-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
22.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.03.2016.
Maseni merači protoka tipa Koriolis D-159-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
22.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.04.2016.
Programski paket D-58-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.02.2016, 10:00 Download
Oprema za telemetriju R-19-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
18.02.2016, 10:00 Download
Oprema i materijal za kompletiranje MRS, oblikovana po partijama V-D-137-15 Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.03.2016.
Telekomunikaciona oprema V-D-13-2015 Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.03.2016.
Nabavka kompleta rucnog alata D-25-5-15-BG Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 09:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 10.02.2016.
Video nadzor V-D-8-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
16.02.2016, 09:30 Download Postevljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.03.2016.
Prenosni kalibrator-kontroler pritiska V-D-22-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
15.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Zamena neispravne opreme PP ventila na gasovodnom sistemu DGM Kragujevac R-10-15-BG Radovi
Otvoren postupak
12.02.2016, 09:30 Download
Redovno i vanredno odrzavanje kompresora u Batajnici R-27-3-2015-VP Radovi
Otvoren postupak
10.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 22,5 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i druge takse u 2016.godini,oblikovana po partijama i to:3 partije od po 7,5 miliona US Usluge
Otvoren postupak
09.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.02.2016.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2016.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana Usluge
Otvoren postupak
08.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.02.2016.
Četvrto ažuriranje liste kandidata u I fazi kvalifikacionog postupka - Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
04.02.2016, 11:00 Download
Elektoromaterijal D-19-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
02.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 10.02.2016.
Stručna literatura časopisi D-139-4-2015-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
01.02.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA OZAKLJUČENJU UGOVORA 24.02.2016.
Bankarska garancija na iznos od 1 milion USD u korist FGSZ, Natural Gas Transmision Closed by Shares,Siofok, Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.god U-100-2-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
01.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.02.2016.
Merna oprema V-D-20-4 Dobra
Otvoren postupak
29.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 11.03.2016.
Svetiljke za javnu rasvetu i fluo svetiljke V-D-146-5 Dobra
Otvoren postupak
28.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Elektromagnetni ventil sa ugradnjom i podešavanjem V-D-104-2-2015-NM Dobra
Otvoren postupak
28.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.03.2016.
Oprema za telemetriju D-11-15-BG Dobra
Otvoren postupak
26.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 15.01.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 15.01.2016.
Geodetsko snimanje stubova i faznih provodnika na ukrštanju sa gasovodnim objektima na trasi MG-05 do PPPPN „Beograd na vodi“ K-U-94-4 Usluge
Kvalifikacioni postupak
25.01.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.02.2016.
Produženje „Miscrosoft“ licenciranja D-156-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
25.01.2016, 10:00 Download
Sredstva za odrzavanje higijene poslovnih prostorija M-D-143-1-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.01.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.03.2016.
Prohromske loptaste slavine ¼ NP63 V-D-86-2015-TA Dobra
Otvoren postupak
21.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.03.2016.
Servisiranje vozila D-1-3-15-BG Usluge
Otvoren postupak
19.01.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11.12.2015.
Akumulatorski zavrtač - bušilica D-25-3-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
18.01.2016, 10:00 Download
Sanacija krova na manipulativnoj zgradi GRČ Pančevo R-2-2015 Radovi
Otvoren postupak
18.01.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.01.2016.
Potrošni materijal D-116-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2016.
Rezervni delovi za telemtrijsku opremu D-101-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 03.03.2016.
Eksterni HDD D-3-15-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
13.01.2016, 10:00 Download
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija U-71-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
12.01.2016, 10:00 Download
Geodetski radovi na formiranju parcele za priključni gasovod i GMRS „Resnik“ u Beogradu K-U-25-2 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.01.2016.
Nabavka materijala za investiciono i tekuće održavanje na gasovodnom sistemu JP Srbijagas-a V-D-135-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
11.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.02.2016.
Rezervni delovi za regulacionu i sigurnosnu opremu proizvođača „Tartarini“ D-100-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
06.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.02.2016.
Specijalni i univerzalni alati D-25-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
30.12.2015, 10:00 Download
Kalibrator kontroler pritiska visoke tačnosi sa pripadajućim kontrolnim softverom D-20-8-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
30.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.02.2016.
Trokraki prirubnički ventili sa elektro pogonom i vodećom automatikom D-148-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
28.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.03.2016.
Bankarska garancija na iznos od 1 milion USD u korist FGSZ, Natural Gas Transmision Closed by Shares,Siofok, Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.god U-100-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
23.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2016.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 22,5 miliona USD u u korist FGSZ za placanje mesecnih obaveza za transportnu i druge takse U-99-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
23.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2016.
Finansijska usluga Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2016.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana po p Usluge
Otvoren postupak
21.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.01.2016.
Usluga prevoza materijala U-95-15-BG Usluge
Otvoren postupak
18.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.02.2016.
Usluge komisije za tehnički pregled V-U-69 Usluge
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Turbinska merila D-20-7-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 06.01.2016.
UVOĐENjE INFORMACIONOG SISTEMA IZ OBLASTI BIZNR I ZOP U-60-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download
PNEUMATICI ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA V-D-77-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 17.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA VI 09.12.2016.
Nabavka lepkova, zaptivnih smesa i spreja za detekciju D-116-6-15-BG Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠETNJE O DODELI UGOVORA 22.01.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-3-2-2015 Usluge
Otvoren postupak
16.12.2015, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.02.2016.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-5-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
16.12.2015, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 03.02.2016.
Korektori zapremine gasa V-D-20-5-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
14.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Procesni analizer sumpora D-20-3-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
14.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Servisiranje opreme koja je ugradjena na GMRS P-D-98-15-BG Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
14.12.2015, 10:00 Download
Finansijska usluga – Bankarska garancija na iznos od 1 mil.USD u korist „FGSZ“ Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.godinu U-100-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
11.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 14.12.2015.
Kancelarijski materijal D-141-3-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
10.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJEO ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2015.
Usluge fotokopiranja i koricenja U-89-2-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
10.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.03.2016.
Sigurnosna regulaciona oprema D-23-2-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
10.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 25.12.2015.
Nabavka tabli upozorenja i obujmica od PVC-a D-147-15-BG Dobra
Otvoren postupak
09.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.12.2015.
Polični regali D-151-15-BG Dobra
Otvoren postupak
08.12.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.11.2015.
Laboratorijski gasni hromatograf D-155-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad V-U-4-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.01.2016.
Potrošni materijal V-D-116-8 Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2015.
Turbinska merila D-128-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 21.01.2016.
Izrada plana detaljne regulacije V-U-92-2015-MM Usluge
Otvoren postupak
07.12.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.01.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Novi Sad V-U-1-6-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
04.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.101.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Kikinda V-U-1-5-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
02.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.01.2016.
Uklanjanje drveća i šiblja iznad gasovoda R-25-15-BG Radovi
Otvoren postupak
02.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 04.01.2016.
Novogodišnji paketići M-D-140-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
01.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 06.01.2015.
Specijalni i univerzalni alati D-25-2-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
30.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU 21.12.2015.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Zrenjanin V-U-1-4-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
30.11.2015, 10:00 Download Postevljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.01.2016.
Servis i baždarenje detektora gasa „Swerin“ U-56-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
27.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.12.2015.
Mrežna oprema 2 V-D-152-1-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
26.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.02.2016.
Serverska oprema D-3-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
24.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.12.2015.
Obuka i izdavanje atesta za zavarivanje U-121-2015-GK Usluge
Nabavka male vrednosti
23.11.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Potrošni materijal za radionice D-116-15-BG Dobra
Otvoren postupak
23.11.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.11.2015.
PTZ korektori sa spoljasnjim napajanjem i integrisanim logovima i komunikacionim portom na L3VPN mrezu U-128-3-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
23.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 28.12.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 15.12.2015.
Papir za fotokopiranje i papir za ploter u rolni D-141-2-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
20.11.2015, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.12.2015.
Gasomeri sa rotacionim klipovima V-D-128-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
16.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTIUPRAVA PONUĐAČA 04.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.06.2016. Postavljenoa ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA 11.12.2015. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.12.2016.
Usluga pregleda uređaja i boca na vozilima TNG-KPG M-U-6-2015-GM. Usluge
Nabavka male vrednosti
16.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.12.2015.
Finansijska usluga kredita od poslovne banke 01-01-5281-2015 Usluge
Otvoren postupak
16.11.2015, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 04.11.2015.
Obnova licenci i održavanje sistema za „d.velop DMS“ softver i prateće module D-54-1-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
12.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.12.2015.
Antifriz za stanice V-D-97-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
11.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Zagrejač gasa V-D-104-1-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
11.11.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2015.
Geodetske usluge V-U-90-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
10.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.07.2016.
Usluge revizije trafostanica R-38-1-2015 Usluge
Otvoren postupak
09.11.2015, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.10.2015.
Elaborat o proveri uticaja dalekovoda na planirani gasovod od MG 05 do podrucja PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-2-15-BG Usluge
Otvoren postupak
09.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 09.12.0215.
Usluga baze podataka Platts & Thomson Reuters U-82-2015-VP Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
05.11.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 11.10.2015.
Instrumenti za lociranje podzemnih instalaciija D-17-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.12.2015.
Nabavka električne energije za 2016.godinu V-D-142-2015 Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.12.2015.
Rezervni delovi za telemetriju D-109-3-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.12.2015.
Oprema za SCADA sistem D-109-15-BG Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2015.
Popravka i remont agregata za rezervno napajanje elektricnom energijom M-U-120-2015-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
02.11.2015, 09:00 Download Postavljeno OBVAEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Izrada tehnicke kontrole projekta inzenjersko-geoloskih istrazivanja terena za PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-3-15-BG Usluge
Otvoren postupak
30.10.2015, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2015.
Klima uređaj D-9-4-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
30.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU 04.01.2016.
Gradjevinski radovi na izgradnji novih prikljucaka u Batocini i Markovcu R-67-1-15-BG Radovi
Otvoren postupak
28.10.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 09.12.2015.
Niple, spojnice i zavarni komadi V-D-116-3-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
28.10.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Računarska oprema V-D-3-1-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
27.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Gasomeri sa rotacionim klipovima V-D-20-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
26.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBVAEŠTENJE O DODELI UGOVORA 31.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2015.
Nabavka i postavljanje klima uređaja M-D-9-5-2015-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.11.2015.
Servis i održavanje PPZ U-55-15-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
26.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 17.12.2015.
Mrežna oprema V-D-152-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
23.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.11.2015.
Elektromagnetni ventili V-D-104-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
21.10.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Elektromaterijal D-146-15-BG Dobra
Otvoren postupak
20.10.2015, 10:00 Download
Anode D-31-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.10.2015, 10:00 Download
Manometri V-D-21-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
14.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.11.2015.
Potrošni materijal D–116-4-15-BG Dobra
Otvoren postupak
13.10.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.09.2015.
Filteri za gas V-D-82-3-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
07.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2015.
Temperaturni kalibrator i eksterni referentni senzor V-D-22-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
06.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.11.2015.
Ispitna instalacija sa kritičnim mlaznicama za ispitivanje merila sa mehovima D-22-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
05.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.11.2015.
Transformatori D-34-15-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
01.10.2015, 10:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.11.2015.
Telefonska centrala V-D-153-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
01.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.11.2015.
Građevinski radovi za potrebe održavanja i interventnih građevisnkih radova za potrebe JP „Srbijagas“ oblikovana po partijama V-R-61-15 Radovi
Otvoren postupak
30.09.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partije 1 Beograd 19.11.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partije 2 Novi Sad 19.11.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 26.10.2015.
Racunarska oprema D-3-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
28.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
Ulja za podmazivanje zapornih organa i aktuatora sekcijskih ventila V-D-83-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
25.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2015.
Rezervni delovi i redovan servis “Stopple mašine” D-111-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
25.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.10.2015.
Rezervni delovi za telemetrijsku opremu V-D-101-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
24.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.11.2015.
Rezervni delovi za telemetrijsku opremu V-D-101-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
23.09.2015, 10:00 Download Posavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2015.
Rekonstrukcija gasovodnog mosta u Smederevu – investiciono i tekuce odrzavanje R-55-15-BG Radovi
Otvoren postupak
21.09.2015, 10:30 Download
Rezervni delovi Daniel procesne gasne hromatografe D-106-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
21.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
Orman za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-3-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
14.09.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.10.2015.
G-4 Gasomeri V-D-20-2015 Dobra
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.10.2015.
Zdravstvena usluga - lekarski pregledi zaposlenih radnika U-22-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.10.2015.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme V-U-10-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.10.2015.
Orginalni toneri i kertridži D-141-1-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
10.09.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.10.2015.
Oprema za održavanje i čišćenje M-D-10-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
10.09.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2015.
Usluge prevoda U-83-2015-VP Usluge
Otvoren postupak
09.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA 16.10.2015.
Polietilenski PE fiting V-D-129 Dobra
Otvoren postupak
07.09.2015, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 12.08.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 03.09.2015.
Finansijska usluga –bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ Šiofok, Mađarska za plaćanje mesečnih pbaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to 3 partije od po 9 miliona USD U-98-PR- Usluge
Otvoren postupak
01.09.2015, 10:00 Download postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.09.2015.
Zakup magacina u Kikindi V-U-21-1-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
01.09.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.09.2015.
Usluge projektne dokumentacije U-88-1-2015 Usluge
Nabavka male vrednosti
31.08.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 17.12.2015.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
31.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.09.2015.
Usluga periodičnog pregleda i čišćenja kotlovske i dimovodene instalacije U-58-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
28.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
Klima uređaj M-D-9-4-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
28.08.2015, 09:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.10.2015.
Prirubnice, prirubnički spojevi, čelični fiting D-135-15-BG Dobra
Otvoren postupak
27.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
27.08.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 28.09.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 21.08.2015.
Zakup poslovnog prostora u Jagodini za potrebe rada RJ Distribucija Jagodina V-U-18-2015 Usluge
Otvoren postupak
24.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.09.2015.
Traka za obeležavanje gasovoda D-132-15-BG Dobra
Otvoren postupak
24.08.2015, 10:00 Download
Kracer lokator D-17-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
19.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.09.2015.
Invertorska klima 18 D-9-3-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
19.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
"SSL" sertifikat za domene V-D-54-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
18.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.10.2015.
Klima uređaj D-9-1-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
18.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.10.2015.
Programski paket "MAPINFO" D-45-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
13.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.09.2015.
Održavanje "SCADA" sistema za nadzor i upravljanje gsovodnog transportnog sistema JP "Srbijagas" Nov Sad Usluge
Otvoren postupak
12.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.08.2015.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA K-R-61-2015 Radovi
Kvalifikacioni postupak
10.08.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 21.08.2015.
Tehnicka kontrola projekata U-87-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
10.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.09.2015.
Niple, spojnice i zavarni komadi V-D-116-2-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
07.08.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.09.2015.
Transmiteri pritiska I yener barijere D-19-15-BG Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
PE Kuglasti ventili za prirodni gas sa ugradbenom garniturom D-131-15-BG Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.07.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 29.04.2015.
Izrada geodetskog projekta parcelacije za potrebe GMRS „Batajnica-Dobanovci“ K-U-25-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2015.
Litijumske i alkalne baterije V-D-103-2-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.09.2015.
Sprej za detekciju Leak Finder D-116-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
05.08.2015, 10:30 Download Postavljene IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.07.2015.
Treće ažuriranje liste kandidata – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
04.08.2015, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 3 13.08.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 23.07.2015.
Rekonstrukcija gasovodnog mosta u Smederevu – investiciono i tekuce odrzavanje R-55-15-BG Radovi
Otvoren postupak
04.08.2015, 10:30 Download
Oznake trase gasovoda – mesingane D-133-15-BG Dobra
Otvoren postupak
04.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.11.2015.
Računarska oprema V-D-3-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
04.08.2015, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.07.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 27.07.2015.
Bravarska šarka D-84-1-15-BG Dobra
Otvoren postupak
03.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje niskonaponskog kablovskog voda za napajanje GMRS „Milan Vidak“ u Futogu K-U-25 Radovi
Kvalifikacioni postupak
03.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.08.2015.
Reciklirani toneri D-141-2015 Dobra
Otvoren postupak
31.07.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.08.2015.
Čelični profili i materijal D-84-15-BG Dobra
Otvoren postupak
31.07.2015, 10:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
Filteri za gas Y ¾ ﱞ D-82-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
30.07.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.08.2015.
Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline M-U-117-2015-SN Usluge
Nabavka male vrednosti
30.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.09.2015.
Popravka registratora temperature i pritiska U-41-15-BG Usluge
Otvoren postupak
29.07.2015, 10:30 Download
Revizija finansijskog izvestaja V-U-97-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
28.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
Hitna popravka STS 50KVA 20-04 u Gospodjincima R-38-2015-GK Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
27.07.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.07.2015.
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-2-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
27.07.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.08.2015.
USluge projektovanja-IZRADA PROJEKATA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE V-U-88-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
27.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.09.2015.
Redovno i vandredno odrzavanje kompresora u Batajnici R-27-2015-VP Radovi
Otvoren postupak
03.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.07.2015.
Server „RACK“ orman D-3-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
03.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.08.2015.
Održavanje servera (mail, web) U-13-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
30.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.08.2015.
Održavanje higijene D-107-15-BG Usluge
Otvoren postupak
30.06.2015, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 24.06.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 19.06.2015.
Plafonski klima uređaj M-D-9-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
30.06.2015, 09:30 Download
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-143-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
29.06.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Dvostepeni regulatori pritiska za KMRS D-23-2015 Dobra
Otvoren postupak
22.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Održavanje higijene U-107-15-BG Usluge
Otvoren postupak
22.06.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu potrošača 07.03.2016.
Zavarivačke i zaštitne rukavice D-116-1-15-BG Dobra
Otvoren postupak
22.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Dostavna vozila na CNG D-2-1-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.06.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Terenska vozila do 1700 kubika D-2-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Teretna terenska vozila D-2-3-2015 Dobra
Otvoren postupak
18.06.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Teretna kombi vozila D-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
18.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
USLUGE FIZICKO-TEHNICKOG I PROTIVPOZARNOG OBEZBEDJENJA U-109-15-BG Usluge
Otvoren postupak
17.06.2015, 10:30 Download
Hidraulično ulje za aktuatore D-83-15-BG Dobra
Otvoren postupak
16.06.2015, 10:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP SRBIJAGAS, Novi Sad, u garantnom i vangarantnom roku V- U-2-1-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
15.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.08.2015.
Stručna literatura-časopisi D-139-1-2015-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
15.06.2015, 10:00 Download
ULOŽAK FILTERA Ø90x500mm D-82-15-BG Dobra
Otvoren postupak
11.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Bakarne cevi D-116-3-15-BG Dobra
Otvoren postupak
09.06.2015, 10:00 Download
Kalibracioni gas V-D-118-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
09.06.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2015.
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-96-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.03.2016.
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-80-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.08.2015.
Kuglični ležajevi za gasomere D-103-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.07.2015.
Rezervni delovi Daniel procesne gasne hromatografe Dobra
Nabavka male vrednosti
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.06.2015.
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 160mm D-92-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 11:30 Download
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 11:00 Download
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla V-U-112-2015 Usluge
Otvoren postupak
04.06.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.07.2015.
Prohromske cevi V-D-31-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
04.06.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.08.2015.
Kancelarijski nameštaj M-D-14-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 25.06.2015.
Krečenje kancelarija u poslovnoj zgradi, Distribucija Pančevo R-35-2015-IM Radovi
Otvoren postupak
02.06.2015, 12:00 Download
Dvostepeni regulatori pritiska D-150-2015 Dobra
Otvoren postupak
02.06.2015, 11:00 Download
Manometri D-21-2015 Dobra
Otvoren postupak
01.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.07.2015.
Prva pomoć –OBUKA; organizovanje prve pomoći,spašavanje i evakuacija u slučaju povređivanja zaposlenih ili havarija V-U-22-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
01.06.2015, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 28.05.2015. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.05.2015.
Fotokopiranje projektne dokumentacije U-89-15-BG Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Usluge štampe (obrazci, nalepnice, trebovanja, radni , nalozi i dr.) Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.08.2015.
Postavljanje oznaka trase gasovoda P-U-121-2015-MM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.07.2015.
Štampanje internog biltena V-U-70-1-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.06.2015.
Finansijska usluga–Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana po Usluge
Otvoren postupak
28.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.06.2015.
Zakup magacina u Kikindi V-U-21-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
27.05.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA. 22.06.2015.
Izgradnja dela distributivne gasne mreže u Paraćinu R-60-15-BG Radovi
Otvoren postupak
26.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2015.
Usluge odorizacije U-17-2015 Usluge
Otvoren postupak
25.05.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.07.2015.
Finansijska usluga –bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ ,Šiofok,Mađarska za plaćanje mesečnih pbaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to 3 partije od po 9 miliona USD U-98-V-2 Usluge
Otvoren postupak
20.05.2015, 10:00 Download
Smeštaj zaposlenih D-67-15-BG Usluge
Otvoren postupak
20.05.2015, 09:30 Download
Baterije za elektronske korektore V-D-103-1-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
20.05.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.06.2015.
GMRS Mrčajevci Čačak, mašinski, građevinski i elektro radovi V-D-56-2015 Radovi
Otvoren postupak
18.05.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.06.2015.
Nabavka usluge izrade: Partija 1. Katastarsko-topografskog plana Partija 2. Inženjersko-geoloske dokumentacije za izradu Plana detaljne regulacije za gasifikaciju PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-15-BG Usluge
Otvoren postupak
13.05.2015, 10:30 Download Postavljeno obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.07.2015.
Obnova godisnjih licenci (Kasperski Endpoint Security) D-70-1-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
07.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.05.2015.
Pregled i ispitivanje Ex opreme M-U-57-2015-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
07.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.06.2015.
Grejači za procesne gasne hromatografe u Ex izvedbi M-D-119-2015-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
29.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.06.2015.
Strucna literatura D-139-2015-ZS Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
27.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.07.2015.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-42-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
20.04.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.06.2015.
Tretiranje protiv korova i uništavanje krtica M-R-3-2015-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
16.04.2015, 09:30 Download
Izrada aplikativnog softvera kao dela platforme za tržišne operacije (CODE pltforma) V-R-3-2014 Usluge
Otvoren postupak
14.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.04.2015.
Usluge pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-3-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
14.04.2015, 10:00 Download
Potrošni materijal V-D-116 Dobra
Otvoren postupak
09.04.2015, 10:30 Download Postavljeno OABVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2015.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP Srbijagas i OD centrima Kragujevac, Jagodina i Aranđelovac oblikovan po partijama V-U-1-2015 Usluge
Otvoren postupak
06.04.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA partija 8 19.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 4 18.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 7 18.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 3 13.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 6 13.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 7 11.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 5 11.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 1 04.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2 27.04.2015. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.03.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 02.04.2015.
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uredjaj za predgrevanje cevovoda V-D-110-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
06.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2015.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67 Radovi
Kvalifikacioni postupak
31.03.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.05.2015.
Program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama D-70-2014 Dobra
Otvoren postupak
31.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.05.2015.
Program autoCAD D-71-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
24.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.05.2015.
Usluge akreditovanja laboratorije V-R-60-2014 Usluge
Otvoren postupak
16.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.03.2015.
Uklanjanje i odlaganje opasnog otpada V-U-136-1-2014-DD Usluge
Otvoren postupak
13.03.2015, 09:30 Download
Mrežni svičevi i ruteri V-D-7-2-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
10.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUEČNOM UGOVORU 27.04.2015.
Telefonska centrala V-D-14-2-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
10.03.2015, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.03.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 02.06.2015.
Računari i računarska oprema D-2-3-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
09.03.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o zahtevu za zaštitu potrošača 03.03.2015.
Fotokopiranje projektne dokumentacije U-42-3-14-BG Usluge
Otvoren postupak
03.03.2015, 10:00 Download
Skeniranje i mikrofilmovanje poslovne dokumentacije U-35-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
02.03.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2015.
Kontrola zavarnih spojeva radiografijom i penetrantima U-93-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
02.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.04.2015.
Geodetski radovi na snimanju postojecih i buducih DGM i KTP sa kartiranjem oblikovana po partijama R-93-14-BG Radovi
Otvoren postupak
27.02.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 08.04.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 20.02.2015.
Sklapanje ugovora za redovno i vandredno odrzavanje kompresora u Batajnici U-2-2014-VP Usluge
Otvoren postupak
27.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 25.03.2015.
Advokatske usluge V-U-130 Usluge
Otvoren postupak
26.02.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2015.
Proširenje (nadgradnja) postojećih licenci servera baze podataka i kupovina servera za replikaciju podataka između tih servera B-P-3-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.03.2015.
Oprema za CODE platformu V-D-2-4-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
25.02.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2015.
Finansijska usluga-bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ ,Šiofok,Mađarska za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to: 3 partije od po 9 miliona USD U-114-PR-2 Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
24.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTVI POSTUPKA 28.05.2015.
Saht sekcijskog ventila D-132-14-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:30 Download
Licence i upgrade softvera V-D-64 Dobra
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.03.2015.
Finansijska usluga – bankarska garancija za dobro izvršenje posla za učešće na tenderima U-167-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.03.2015.
Prenosni i ručni detektori gasa - eksplozimetri D-44-45-2014-VP Dobra
Otvoren postupak
20.02.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.02.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 06.02.2015.
Finansijska usluga-Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 miliona USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd U-117-PR-2014-TE Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
20.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVIPOSTUPKA 05.03.2015.
Održavanje rashladnih uredjaja U-34-14-BG Usluge
Otvoren postupak
17.02.2015, 10:30 Download
Materijal za održavanje higijene D-80-6-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
11.02.2015, 10:00 Download
Oprema za autogeno zavarivanje D-36-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
06.02.2015, 10:00 Download
Produžni kablovi D-37-2-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
05.02.2015, 10:00 Download
Elektronski korektori zapremine gasa V-D-34-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
03.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.04.2015.
GPS uređaji D-8-2014 Dobra
Otvoren postupak
30.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.03.2015.
Ugaona brusilica 2000W-230 D-36-5-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.01.2015, 10:30 Download
Kontrola zavarenih spojeva ultrazvukom M-U-92-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
29.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2015.
Usluge pregleda i ispitivanja AKU baterija M-U-161-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
29.01.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 02.03.2015.
Klimauređaj M-D-9-3-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
28.01.2015, 09:30 Download
Rezervni delovi za regulatore D-85-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Deterdžent za sudo mašinu i sredstvo za sjaj M-D-80-6-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2015.
Fabrički remontovani-reciklirani toneri V-D-81-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
23.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.02.2015.
Rezervni delovi za gasomere ELSTER D-83-6-2014-AG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.01.2015, 10:00 Download
El.motorni uredjaj za kontrolu pristupa D-88-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.01.2015, 10:00 Download
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uređaj za predgrevanje cevovoda V-D-38-P-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
22.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.02.20015.
Teretna kombi vozila D-6-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.03.2015.
Indukcioni grejači za uređaj za predgrevanje cevovoda D-39-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2015.
Univerzalni usisivac za poslovne prostorije M-D-10-1-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
19.01.2015, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 09.01.2015.
Teretna terenska vozila D-6-2014 Dobra
Otvoren postupak
19.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.03.2015.
Impulsni davač za TRZ i RVG V-D-83-5-2-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
19.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.03.2015.
Finansijska usluga izdavanja bankarskih garancija za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupcima nabavki prirodnog gasa za 2016.godinu U-123-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
18.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.02.2016.
Katanci i cilindri po uzorku D-95-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.01.2015, 10:00 Download
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-76-2014-MM Dobra
Otvoren postupak
14.01.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Sigurnosni ventili D-35-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
13.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSUPKA 04.03.2015.
Oprema za gas po specifikaciji D-142-14-BG Dobra
Otvoren postupak
13.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Redovan godišnji servis kotlarnice I instalacija grejanja R-80-3-14-BG Radovi
Otvoren postupak
12.01.2015, 10:00 Download
REKONSTRUKCIJA DELA DGM U KRAGUJEVCU A U SVEMU PREMA PREDMERU R-75-14-Bg Radovi
Otvoren postupak
12.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.02.2015.
Merna oprema V-D-34-4 Dobra
Otvoren postupak
08.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.02.2015.
Arheološko-istraživački radovi i usluge na prethodnim zaštitinim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na području arheološkog nalazišta od velikog značaja "Grad" Dupljaja V-R-77-1-2014-MI Radovi
Otvoren postupak
29.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Lična zaštitna sredstva D-123-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2015.
Održavanje uredjaja za besprekidni sistem napajanja U-22-14 BG Usluge
Otvoren postupak
26.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12.12.2014.
Specijalistički pregled za žene U-134-V-2014 Usluge
Otvoren postupak
26.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2015.
Aparat za fotokopiranje D-3-14-BG Dobra
Otvoren postupak
25.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMNETACIJE 03.12.2014.
Vulkanizerske usluge za vozila, teritorija Kikinda V-U-29-2-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
25.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015.
Pristup internetu preko optičkog kabla M-U-77-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
25.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2015.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-29-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 13:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Usluga pranja motornih vozila V-U-30-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.01.2015.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i druge takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to:3 partije od po 9 miliona USD U- Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Rezervni delovi za putnička i teretna vozila V-D-126-3-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
24.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Oprema za autogeno zavarivanje D-36-14-BG Dobra
Otvoren postupak
23.12.2014, 10:00 Download
Električna energija V-D-154-2014 Dobra
Otvoren postupak
22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.01.2015.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 104 miliona USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovan Usluge
Otvoren postupak
22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Manometri D-29-2014 Dobra
Otvoren postupak
18.12.2014, 11:00 Download PostavljenO obavštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2015.
EX OPREMA prema specifikaciji U-66-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
18.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.01.2015.
Kalibracioni gasovi M-D-158-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
18.12.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
Tehnički gasovi M-D-158-1-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
18.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
DELOVI I OPREMA U KMRS U-57-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2015.
ULJA I MAZIVA ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-115-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Punjenje boca D-96-4-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2014, 10:00 Download
Poliuretanski cistac gasovoda (kracer) D-43-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2014, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-2-2-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2015.
Usluge održavanja i serivisiranja motornih vozila JP „Srbijagas“ Beograd po OD centrima Aranđelovac i Čačak u vangarantnom roku po partijama U-27-4-14-BG Usluge
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.12.2014.
Nabavka ulja za dizel agregate D-126-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download
Postavljanje oznaka trase gasovoda V-U-52-2014-MM Usluge
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2015.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-99-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
08.12.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3P-2014 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Kredit od poslovne banke V-U-124-PP-2014 Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
05.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 08.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.12.2014.
Mašine za čišćenje površina metalnih cevi od korozije i nanošenje hrapavosti D-41-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
04.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Odrzavanje šahtova, kanalizacione i odvodne mreze U-59-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
02.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.11.2014.
Kancelarijski materijal V-D-81-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.12.2014.
Izrada glavnog projekta sanacije gasovodnog mosta kod Smedereva R-9-14-BG Radovi
Otvoren postupak
01.12.2014, 10:00 Download
Zaptivci od klingerita D-104-14-BG Dobra
Otvoren postupak
28.11.2014, 10:00 Download
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
27.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Rezervni delovi za kompresore D-82-2014-VP Dobra
Otvoren postupak
26.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2015.
Prenos (šlepovanje) vozila 0-24 časova M-U-31-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
20.11.2014, 10:30 Download
Sredstva za održavanje higjene poslovnih prostorija D-80-5-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
17.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Multifunkcionalni uređaji V-D-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
12.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENO UGOVORU 08.12.2014.
Turbinska merila P-D-34-3 Dobra
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
12.11.2014, 10:30 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu potrošača 15.06.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 25.03.2015.
Usluge tehničke kontrole za gasovodne objekte za 2014.god V-U-165-2014-IM Usluge
Otvoren postupak
12.11.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 17.10.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija na iznos od 2 mil.USD u korist „FGSZ“ Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2015.godinu U-115-V-2014 Usluge
Otvoren postupak
12.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.12.2014.
Produžni kabel za struju za RJ Transport Pančevo M-D-37-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
11.11.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.214.
Papir za fotokopiranje formata A4, A3 i papir za ploter u rolni V-D-81-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.12.2014.
Aktuarske usluge V-U-132-2014-MI Usluge
Otvoren postupak
10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Gasomeri V-D-34-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA za partiju 2 22.07.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.02.2015.
Redovan godišnji servis kotlarnice I instalacija grejanja I zamena dotrajalih ventila u postojećim šahtama R-122-14-BG Radovi
Otvoren postupak
07.11.2014, 10:00 Download
OLOVNE PLOMBE I ŽICA ZA PLOMBE: 1.olovne plombe Ø 8–120kg, 2.Žica (serber) za plombe–80kg D-94-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
06.11.2014, 10:00 Download
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uređaj za predgrevanje cevovoda V-D-38-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
06.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-101-14 BG Dobra
Otvoren postupak
05.11.2014, 10:00 Download
Elektrode za elektrolučno zavarivanje V-D-94-4-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
05.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Impulsni davač za TRZ i RVG jednostruki V-D-83-5-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
04.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-174-2014 Dobra
Nabavka male vrednosti
03.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-1-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2015.
ANTIFRIZ ZA STANICE M-D-106-2014-GM Dobra
Nabavka male vrednosti
03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2014.
Izrada KTP elaborata za eksproprijaciju i formiranje parcele R-53-14-BG Radovi
Otvoren postupak
31.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 24.10.2014.
UPS 230 VAC za procesne gasne hromatografe i telemetriju D-109-2014-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
30.10.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
RADOVI I OPREMA ZA RS I MRS NOVI POPOVAC U PARAĆINU PARTIJA 1.GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI A U SVEMU PREMA PREDMERU PARTIJA 2.OPREMA ODORIZATOR 5000m3/h., A U SVEMU PREMA PREDMERU JN R-56/14-Bg Radovi
Otvoren postupak
29.10.2014, 10:00 Download
Agregat za električnu energiju M-D-56-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.12.2014.
Klimauređaj M-D-9-2-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Registratori pritiska i temperature M-D-42-1-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
27.10.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Finansijska usluga – carinska garancija poslovne banke na iznos do 20 miliona RSD u korist Uprave carine U-118-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
24.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.12.2014.
Baterije za merila i korektore V-D-83-1-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
17.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
16.10.2014, 10:00 Download
Ispitivanje protivpožarnih aparata U-156-14 BG Usluge
Nabavka male vrednosti
09.10.2014, 10:00 Download
Usluge spedicije U-83-2014-VP Usluge
Otvoren postupak
06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.11.2014.
GUME ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-125-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2015.
SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALATI MEHANICKI D-36-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
02.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 25.09.214.
Rezervni deloviza ACTARIS DELTA gasomere D-83-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.2014.
Održavanje (servis) vatrogasne opreme (protiv požarni aparati, hidranti i druga oprema) U-MV-5-3-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
30.09.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaštiti prava na odluku o obustavi postupka 22.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O O OBUSTAVI POSTUPKA 12.12.2014.
Zamena neispravnog rastavljača TP 20 KV za STS Gospođinci Usluge
Nabavka male vrednosti
29.09.2014, 11:00 Download
Revizija finansijskih izveštaja V-U-109-2014-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.10.2014.
Uređaji za kontrolu i očitavanje potrošenog prirodnog gasa kod potrošača na distirbutivnom sistemu D-122-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19,11,2014.
Bazdarenje, servis i popravka detektora za gas UMV-6-1-2014-IM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
19.09.2014, 11:00 Download Postavljena DOPUNA I IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.09.2014.
Pregled i ciscenje gasne i dimovne instalacije na gasnim objektima U-MV-88-2014-IM Usluge
Nabavka male vrednosti
18.09.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 16.09.2014.
Grejači za procesni gasni hromatograf M-D-111-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
16.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.11.2014.
Čelični fitinzi V-D-138-3-14-BG Dobra
Otvoren postupak
15.09.2014, 10:30 Download
Traka za održavanje gasovoda D-130-14 BG Dobra
Nabavka male vrednosti
15.09.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-8 Usluge
Kvalifikacioni postupak
14.09.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Uređaj za lokaciju gasovoda V-D-19-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
11.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2014.
Merenje emisije zagadjujucih materija U-140-14-BG Usluge
Otvoren postupak
09.09.2014, 10:00 Download
Izmestanje dela gasovoda u kolovozu na lokaciji Zarkovo-Beograd. P-76-14-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
05.09.2014, 10:00 Download
Prenoćište za radnike na terenu V-U-58-12014-MM Usluge
Otvoren postupak
04.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.05.2015.
Navojne slavine D-161-14-BG Dobra
Otvoren postupak
02.09.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPLKA 29.09.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 28.08.2014.
Nabavka motorne travokosačice, trimera, motorne testere i industrijskog usisivača za R.J. Transport M-D-10-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.08.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad u garantnom i vangarantnom roku V-U-27-2-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
26.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2015.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
26.08.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.10.2014.
Klima za kancelariju MV-D-9-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
25.08.2014, 12:00 Download
Telekomunikaciona oprema i materijal D-14-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
15.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-7 Usluge
Kvalifikacioni postupak
12.08.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.09.2014.
Fotokopiranje, štampanje i koričenje projekata U-V-42-2014-IM Usluge
Otvoren postupak
08.08.2014, 12:00 Download POstavljeni odgovori na pitanja 31.07.2014. Postavljena izmena i dopuna poziva za dostavljanje ponuda 15.07.2014.
Oprema za telemetriju D-21-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
07.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partije 1 i 3 26.09.2014.
Etaloniranje manometara i opreme U-15-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
07.08.2014, 10:00 Download
Orginalni toneri i kertridzi D-81-2014-ZS Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.09.2014.
DIGITALNI MANOMETRI D-48-14-BG Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 10:00 Download
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
01.08.2014, 11:00 Download Postavljeno drugo ažuriranje lista kandidata i konkursna dokumentacija 27.08.2014. Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 22.08.2014.
BAKARNE CEVI D-94-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.07.2014, 10:00 Download
Bežični prenos podataka kroz resurse mobilne telefonije (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA), privatni APN M-U-75-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 11:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.09.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-4-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-3-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 10:00 Download
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
24.07.2014, 10:00 Download
Gatrnitura zumbi od 2-50mm za klingerit D-19-2014-MM Dobra
Otvoren postupak
21.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Računari i računarska oprema, D-2-1-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
17.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.09.2014.
Čelične cevi i čelični fitinzi V-D-160-4-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.07.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 11.07.2014.
Revizija trafo stanica U-70-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
15.07.2014, 11:00 Download
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-169 -14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
13.07.2014, 10:00 Download
Čelični komadi i profili :bravarski materijali D-145-14-BG Dobra
Otvoren postupak
10.07.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 20.06.2014.
Loyd anode M-D-170-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
10.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.09.2014.
POPRAVKA ZAŠTITNE OGRADE OKO GASOVODNIH OBJEKATA ISPORUKA GRIFOVANIH PLETIVA D-110-14-Bg Radovi
Nabavka male vrednosti
08.07.2014, 10:00 Download
GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANJEM ZA NOVI SAD,KIKINDU, ZRENJANIN,PANČEVO,BEOGRAD,ČAČAK,JAGODINU,KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
07.07.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 14.01.2015.
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-101-14-Bg Dobra
Nabavka male vrednosti
04.07.2014, 10:00 Download
Usluge štampe U-144-2014 Usluge
Otvoren postupak
03.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORNIH VOZILA JP „SRBIJAGAS“- BEOGRAD I PO ODC-a (Aranđelovac, Čačak) VANGARANTNOG ROKA U-27/2014-BG Usluge
Otvoren postupak
01.07.2014, 10:00 Download
BURGIJE I UREZNICE D-36-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.06.2014, 10:00 Download
Zdravstvena usluga – lekarski pregledi U-137-B-2014 Usluge
Otvoren postupak
30.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
Smeštaj zaposlenih pri pregledu distributivnih gasnih mreža U-58-14 Usluge
Otvoren postupak
27.06.2014, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.06.2014.
Blokadni ventili za zaštitu sistema grejanja na gas D-35-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.06.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 13.08.2014.
Presostat vazduha D-84-14-BG Dobra
Otvoren postupak
26.06.2014, 10:00 Download
Štampanje internog biltena V-U-144-2014-DD Usluge
Otvoren postupak
26.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
Nabavka cetki, boja, lakova, valjaka i razredjivaca. D-96-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
24.06.2014, 10:00 Download
Mobilni telefoni D-13-2014-ZS Dobra
Nabavka male vrednosti
23.06.2014, 11:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-6 Usluge
Kvalifikacioni postupak
20.06.2014, 10:30 Download
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-127-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
20.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Etaloniranje elektronskih manometara U-20-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
18.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.08.2014.
Utakački stub za CNG sa pripadajućom armaturom D-173-2014-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
16.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2014.
Gasni filteri M-D-93-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
12.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U CUPRIJI U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
10.06.2014, 10:00 Download
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
10.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.07.2014.
Manometri D-48-2014 Dobra
Otvoren postupak
09.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 24.07.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U SMEDEREVU U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
09.06.2014, 10:00 Download
Kredit od poslovne banke V-U-124-2014 Usluge
Otvoren postupak
09.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 12.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 15.12.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
09.06.2014, 10:00 Download
Nabavka i ugradnja rampe za ulaz u RJ Odrzavanje Zrenjanin M-D-103-1-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
06.06.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 03.06.2014.
Polietilenski PE fiting V-D-129-14-BG Dobra
Otvoren postupak
06.06.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 02.06.2014. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 26.05.2014. Postavljena IZMENA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 12.05.2014.
Usluge prenoćišta za radnike na terenu za izgradnju GMRS Batočina PrP-U-58-1-2014-MM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
06.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.06.2014.
Zamena razvodnih ormana na GMRS R-115-14-BG Radovi
Nabavka male vrednosti
06.06.2014, 10:00 Download
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAGODINI ZA POTREBE RADA RJ U JAGODINI U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
05.06.2014, 10:00 Download
Čelične cevi V-D-160-1 Dobra
Otvoren postupak
04.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.07.2014.
Reatest, kontrola i izdavanje uverenja za TNG i KPG uređaje i boce na vozilima, redni broj M U-32-2014- GM Usluge
Nabavka male vrednosti
02.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.08.2014.
USLUGE OČITAVANJE POTROŠNJE GASA KOD POTROŠAČA-DOMAĆINSTVA U GRADOVIMA: KIKINDA, PANČEVO, BEOGRAD, JAGODINA, ČAČAK, KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA U-133-14-Bg Usluge
Otvoren postupak
30.05.2014, 10:00 Download Postavljene isprevke konkursne dokumentacije (tabela) 05.05.2014.
Servis i kalibracija detektora gasa U-6-14 BG Dobra
Nabavka male vrednosti
30.05.2014, 10:00 Download
Održavanje računara i telekomunikacione opreme, 72611000 – Usluge tehničke računarske opreme U-36-2014 Usluge
Otvoren postupak
28.05.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2014.
Rekonstrukcijakrovana MRS u Pančevu V-P-96-2014-DD Radovi
Otvoren postupak
27.05.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.07.2014
Elektrogalanterija U-100-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.05.2014, 10:00 Download
Zaštitna, sklopna i relejna oprema na gasnim objektima prema specifikaciji U-172-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
22.05.2014, 10:00 Download
Dvostepeni regulatori pritiska za KMRS D-35-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.05.2014, 11:00 Download
Zasuni sa elektro aktuatorom V-D-87-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.07.2014.
IZRADA KATASTARSKOG TOPOGRAFSKOG PLANA ZA TRASU GASOVODA SREDNjEG PRITISKA ŠULjAKOVAC-REKOVAC DUŽINE 15.500 M. U-129-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.06.2014.
Razvodne kutije i zener barijere u Ex zaštiti V-D-22-14-BG Dobra
Otvoren postupak
19.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.05.2014.
Rezervni delovi-ležajevi za Elster RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
19.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Elektromaterijal D-101-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
19.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 3 – reon Pančevo KU-55-2 Usluge
Kvalifikacioni postupak
16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 2 – reon Novi Sad KU-55-5 Usluge
Kvalifikacioni postupak
16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Punjenje boca kiseonikom,acetilenom i azotom D-96-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 6 – reon Čačak KU-55-3 Usluge
Kvalifikacioni postupak
15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 8 – reon Jagodina KU-55-4 Usluge
Kvalifikacioni postupak
15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Arheološko-istraživački radovi V-U-165-2014 Radovi iz oblasti energetike Usluge
Otvoren postupak
15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 22.05.2014.
Stručna literatura-časopisi za funkciju finansija D-163-2014-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.06.2014.
Metalni radionički ormani D-18-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
15.05.2014, 10:00 Download
Plastične plombe M-D-105-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
14.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.06.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska D-55-2104 Dobra
Otvoren postupak
12.05.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rezervni delovi-magnetna spojnica za Elster Instromet TRZ i RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
12.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 5 – reon Kikinda KU-55 Usluge
Kvalifikacioni postupak
08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 4 – reon Zrenjanin KU-55-1 Usluge
Kvalifikacioni postupak
08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
08.05.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 05.05.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad, u garantnom i vangarantnom roku; JN V U-27-1-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 15.10.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.07.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-1-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.06.2014.
Popravka registratora temperature i pritiska U-15-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
06.05.2014, 10:00 Download
Gasni Analizator TESTO 350XL-baterija i celije D-90-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.04.2014, 10:00 Download
Baterije za merila i korektore V-D-83-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
30.04.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.06.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-2014-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
25.04.2014, 10:00 Download
Etaloniranje kosih manometara M-U-95-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
25.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.06.2014.
Popravka agregata za zavarivanje GEN-SET MRM 8/300 U-96-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
23.04.2014, 10:00 Download
Usluga odorizacije prirodnog gasa T-U-56-14-BG Usluge
Otvoren postupak
22.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.04.2014.
Digitalni foto aparat D-4-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
22.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Popravka dizalice TAM 260 (MTA 160) U-23/14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
17.04.2014, 10:00 Download
Lična zaštitna sredstva (odeća i obuća) D-V-58-2013- IM Dobra
Otvoren postupak
07.04.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 31.03.2014.
Kancelarijske fotelje i stolice D-23-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
04.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Rezervni delovi za procesni gasni hromatograf M-D-86-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
04.04.2014, 09:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2014.
Nabavka gasne merne opreme T-08-13-BG Dobra
Otvoren postupak
01.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.07.2014. Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 20.03.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 24.03.2014. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.03.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 28.02.2014. Postavljena ispravka konkursne dokumentacije 28.02.2014. Postavljen poziv za dostavu ponuda 27.02.2014.
Tretiranje protiv korova i uništavanje krtica U-87-2014-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
28.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi na sanaciji mosta I gasovoda R-40-2013-DD Radovi
Nabavka male vrednosti
20.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.04.2014.
Računarska oprema D-V52-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
17.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.04.2014.
Računarska oprema D-V57-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
10.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2014.
Tehnička Kontrola glavnih projekata U-VN-48-2013-IM Usluge
Otvoren postupak
28.02.2014, 12:00 Download Postavljena izmena konkursne dokumetacije 29.01.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 03.02.2014.
Finansijska usluga – bankarska garancija na iznos od 24 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, U-56-PR-2013-TE Usluge
Otvoren postupak
24.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.02.2014.
Telekomunikaciona oprema V-D-59-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
24.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Kolor fotokopir aparati D-60-2013 Dobra
Otvoren postupak
21.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.03.2014.
Usluga pranja i čišćena putničkih i teretnih vozila U-49-2013-GM Usluge
Otvoren postupak
17.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.04.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.04.2014.
Utakački stub za CG sa pripadajućom armaturom D-53-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
13.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.03.2014.
Nabavka rezervnih delova za sigurnosno - regulacionu opremu proizvodjaca Tartarini d-54-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
10.02.2014, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.03.2014.
Obnova godišnje licence (Kasperski Enterprise Space Security i KAVMobileRen) D-45-2013-SN Dobra
Otvoren postupak
10.02.2014, 10:30 Download
Softver za prevođenje D-49-2013-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
10.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Nabavka i ugradnja rashladnih uređaja u server sali UM-46-2013-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
07.02.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 29.01.2014.
Usluge organizovanog prevoza zaposlenih na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla na teritoriji grada Beograda T-21-13-BG Usluge
Otvoren postupak
07.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.03.2014.
Mobilni telefoni D-61-2013-ZS Dobra
Nabavka male vrednosti
06.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 21.03.2014.
Elektromaterijal u Ex izvedbi V-D-55-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
06.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Merna platforma za prikupljanje podataka sa korektora instaliranih na ulazima/izlazima sa transportnog sistema, hardver i softver T-09-13-BG Usluge
Otvoren postupak
05.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila U-22-2013-BG Usluge
Otvoren postupak
04.02.2014, 10:00 Download
Nabavka električne energije u 2014.godini D-55-2013 Dobra
Otvoren postupak
31.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.02.2014.
Ravne membrane za gasnu opremu V-43-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
29.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
28.01.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 24.02.2015.
Rezervni delovi-magnetna spojnica za gasomere TRZ i RVG M-D-58-2013-MI Radovi iz oblasti energetike Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
24.01.2014, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.03.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska u KMRS D-42-2013 Dobra
Otvoren postupak
24.01.2014, 11:00 Download
Radovi na sanaciji PP ventila na DGM-a u Kragujevcu T-24-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
24.01.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2014.
ČELIČNE CEVI - UZDUŽNO VARENE PREDIZOLOVANE (dužine 12 metara) 24" H60-API5L (609,60 MM H 9,52 MM) -METARA-100 18"H60-API5L (457,20 MM H 9,52 MM )- METARA -100 D -23-13-BG Dobra
Otvoren postupak
23.01.2014, 10:00 Download
Masti D-27-13 Dobra
Nabavka male vrednosti
22.01.2014, 10:00 Download Postavljene izmene konkursne dokumentacije 16.01.2014.
Elektrode D-25-13 Dobra
Nabavka male vrednosti
21.01.2014, 10:00 Download
Prirubnički spojevi po specifikaciji D-24-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
20.01.2014, 10:00 Download
Izrada glavnog projekta električnih instalacija, radovi na obnovi elektro-instalacija na gasovodnom mostu i izrada i postavljanje gazišta na gasovodnom mostu T-26-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
16.01.2014, 10:30 Download
Gasomeri i elektronski korektor D-46-OTV-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
15.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
LYDO - anode D-31-2013-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
14.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Rezervni delovi za kompresore DV-22-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
13.01.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.12.2013.
Potrošni materijal za održavanje D-22-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2014.
Čiscenje snega U-21-13-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 10:00 Download
Sredstva za održavanje higijene prostorija M-D-53-2013-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Arheološka iskopavanja i istraživanja na području arheološkog nalazišta "Grad" Dupljaja U-33-2013 Usluge
Otvoren postupak
09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.01.2014.
Finansijska usluga – nabavka bankarske garancije za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2014.godinu oblikovana po partijama od po 9,5 miliona USD na ukupan iznos od 95 miliona USD U-47-OTB-2013-TE Usluge
Otvoren postupak
09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja potrebnog za sprovođenje postupka nepotpune eksproprijacije nepokretnosti na trasi visokog pritiska od GMRS Šajkaš do GMRS Vilovo i gasovoda srednjeg pritiska od GMRS Vilovo do GMRS Usluge
Otvoren postupak
08.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Zdravstvene usluge U-44-MN-2013-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
09.12.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2013.
Izradastudije “Procenauticajapovećanjafrekvencijesaobraćaja” M-U-52-2013-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
05.05.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2014.
Naziv Javne nabavke
po predmetu
Javne nabavke
po postupku
Rok za
dostavljanje ponuda
Preuzmite
dokumentaciju
Obaveštenja