ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Усвојен Извештај Централне пописне комисије за попис имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ са стањем 31.12.2023.

Седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“ одржана је 30. јануара ове године у пословним просторијама компаније у Београду.

На седници, којој је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник НО, усвојен је Извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа у периоду јануар-децембар 2023. године, у којем су у циљу одржавања и унапређења свих показатеља пословања, уз и даље присутне отежане околности, менаџмент и Надзорни одбор, и сви запослени ЈП „Србијагас“ су, у континуираној сарадњи са оснивачем Владом Републике Србије и надлежним министарствима, предузели све неопходне активности и мере, у циљу наставка сигурног снабдевања тржишта, инвестиционих активности, оптималног рада и резултата, али и ефикасности наплате потраживања и одржавања ликвидности предузећа.

Чланови Надзорног одбора усвојили су и Извештај о извршеном попису имовине и обавеза у ЈП „Србијагас“ са стањем на дан 31.12.2023. године, који је Централна пописна комисија сачинила на основу пописа који су у законском року извршени у предузећу.

Усвојен је и Извештај о раду интерне ревизије ЈП „Србијагас“ за 2023. годину, који резимира резултате рада интерне ревизије, а у циљу унапређења система интерне контроле и његове ефикасније и снажније примене.

Седници Надзорног одбора присуствовали су и чланови пословодства компаније. На наредној седници, која се планира за другу половину фебруара, биће разматрани Финансијски извештаји о пословању Србијагаса у 2023. години.

Београд, 30. јануара 2024. године                                                            Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-01-30T12:55:56+01:00
Go to Top