A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

04.02.2015 |

Надзорни одбор усвојио Извештај Централне пописне комисије ЈП „Србијагас“

Саопштење ЈП "Србијагас"

          У Београду је 02. фебруара 2015. године одржана 12. ванредна седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, којој је председавао в.д. председника Надзорног одбора Миливоје Милетић. Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали и представници менаџмента компаније.
          На почетку заседања, Надзорни одбор је верификовао одлуке донете у поступку ванседничног изјашњавања чланова Надзорног одбора од 30. децембра 2014. године, као и 26. и 28. јануара 2015. године.
          На седници Надзорног одбора, у оквиру утврђеног дневног реда, разматрана су питања од значаја за пословање предузећа. Чланови Надзорног одбора усвојили су једногласно Извештај Централне пописне комисије за попис имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ са стањем на дан 31.12.2014. године, а донете су и одлуке о вредновању одређених краткорочних потраживања и  вредновању залиха на крају обрачунског периода са стањем на дан 31.12.2014. године.  Надзорни одбор усвојио је Извештај о пословању ЈП „Србијагас“ Нови Сад за период јануар-септембар 2014. године, кориговане Извештаје о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за I, II и III квартал 2014. године као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за IV квартал 2014. године.  
          Надзорни одбор усвојио је Стратешки план интерне ревизије ЈП „Србијагас“ за период од 2015-2017. године и План интерне ревизије за текућу годину.  


Београд, 04. фебруара 2015. године              Служба за односе с јавношћу и маркетинг