A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

28.10.2015 |

Јавна консултација у току

Објављена "Правила о раду транспортног система - Транспортгас Србија д.о.о."

           Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад објавило је ЈАВНУ КОНСУЛТАЦИЈУ на документ „Правила о раду транспортног система природног гаса – Транспортгас Србија д.о.о.“. Овим текстом Оператор транспортног система ближе уређује: начин планирања развоја транспортног система, техничке услове за прикључење на транспортни систем, услове за поуздан и сигуран рад транспортног система, правила о мерењу са дефинисаном мерном опремом, усаглашавање и размену података са операторима повезаних система, одржавање објеката, приступ транспортном систему, расподелу капацитета и управљање преоптерећењем, затим најаву за коришћење транспортног система, виртуалну тачку и услове трговања природним гасом, услове пружања услуга транспортног система, размену података о најављеним и оствареним количинама на месту мерења, утврђивање дневних количина, њихову корекцију и расподелу по корисницима, балансирање транспортног система, пружање услуге балансирања и утврђивање одступања и обрачун накнаде за дебаланс, управљање у случају поремећаја у транспортном систему, као и друга питања од значаја за рад и пружање услуга транспортног система прописане законом који уређује област енергетике.

           Документ „Правила о раду транспортног система природног гаса – Транспортгас Србија д.о.о.“ можете пронаћи на линку: /o-preduzecu/delatnost/transport/transport-prirodnog-gasa.67.html

           А ваше примедбе и сугестије можете доставити на приложеном обрасцу-табели у електронској форми на адресу operatori.sistema.ns@srbijagas.com најкасније до 08. новембра 2015. године.

Нови Сад, 28.10.2015. године                              Служба за односе с јавношћу и маркетинг