A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Potrošači > O prirodnom gasu

O prirodnom gasu

Prirodni gas kao mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana predstavlja izuzetno vredan energent i hemijsku sirovinu koja poseduje i značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prrednosti u odnosu na konvencionalna goriva. Prirodni gas je gotovo idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih ostataka, te prema tome ne zagađuje okolinu. Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja gasa pokazuje da je prirodni gas i jedan od najbezbednijih energenata.

Prirodni gas danas se višestruko koristi: u industriji, za komercijalnu upotrebu, u širokoj potrošnji, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, a koristi se i za pogon motornih vozila.

Prirodni gas se primarno sastoji od metana, ali uključuje ostale teže ugljovodonike, kao i ugljen dioksid i azot. Od sastava gasa zavisi i njegova toplotna vrednost – koliko energije "nosi" u sebi.

Uobičajeni sastav i toplotna vrednost uvoznog prirodnog gasa u Srbiji su :