A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

27.03.2012 | Beograd

Potpisan Aneks Ugovora o prodaji SFS Paraćin

Danas je u Beogradu, u prostorijama Medija centra, potpisan Aneks Ugovora o prodaji društvenog kapitala „Srpske fabrike stakla“ A.D. Paraćin u restruktuiranju između dosadašnjeg većinskog vlasnika ...

Danas je u Beogradu, u prostorijama Medija centra, potpisan Aneks Ugovora o prodaji društvenog kapitala „Srpske fabrike stakla“ A.D. Paraćin u restruktuiranju između dosadašnjeg većinskog vlasnika „Srbijagasa” i međunarodnog konzorcijuma koji predvodi „Glass Industry“, uz prisustvo predstavnika Agencije za privatizaciju. Ugovor je u ime „Srbijagasa” potpisao Dušan Bajatović, generalni direktor, a u ime međunarodnog konzorcijuma Cvetan Vasilev, predsednik Nadzornog odbora „Corporate Commercial Bank”, koja je inače garant celokupnog projekta u ime konzorcijuma. Ovim je i praktično započeta realizacija prethodno najavljenog aranžmana koji ima za cilj kompletnu finansijsku i tehnološku revitalizacije Staklare iz Paraćina

 REZULTATI KOJE JE OSTVARIO „SRBIJAGAS” U PERIODU 2009-2012. GODINA  

Zbog nagomilanih obaveza prema poveriocima (Srbijagas, EPS, banke, dobavljači ...) što je vodilo potpunom obustavljanju proizvodnje, u julu 2009. godine JP „Srbijagas“, koji je imao najveća potraživanja prema SFS, pristupio je Privatizacionom ugovoru i nakon sprovedene konverzije potraživanja u kapital postao većinski vlasnik SFS. Time je sprečen finansijski i tehnološki kolaps Staklare i omogućeno očuvanje jedinog proizvođača ambalažnog stakla u Republici Srbiji. U prethodne tri godine u kojem je JP „Srbijagas“ kao državno preduzeće upravljalo Srpskom fabrikom stakla, uz pomoć i saradnju Agencije za privatizaciju i Vlade Republike Srbije, ostvareni su sledeći rezultati:
·       Podmireni dugovi prema svim državnim poveriocima
·        Održan i unapređen nivo proizvodnje sa postojećim kapacitetima i značajno smanjen neto poslovni gubitak
·       Započeta investiciona ulaganja u remontovanje najveće peći u Staklari i izgradnju nove peći za proizvodnju pivskih i vinskih boca
·       Povećana prodaja ino-kupcima - ukupan izvoz u periodu od 2009. do 2011. godine povećan je za 26,28%
·       Nijednom zaposlenom nije prestao radni odnos po osnovu viška radne snage, a zarada je redovno isplaćivana
·       Istovremeno, pronađen je strateški partner koji će preuzeti upravljanje i investiranje u proizvodno-tehnološki proces SFS-a. Celokupna transakcija se sprovodi na osnovu Zaključka Vlade kojim je “Glas Industry” nominovan kao strateški partner, dok Agencija za privatizaciju nastavlja da koordinira i vrši kontrolu svih ugovorenih investicija.
VREDNOST TRANSAKCIJE
Novi strateški partner Staklare se obavezao da otkupi akcije i potraživanja od „Srbijagasa” u iznosu 35 miliona evra, nakon čega će otkupiti i akcije u vlasništvu malih akcionara.
Ugovorom su predviđene obavezne investicije u modernizaciju i povećanje kapaciteta u minimalnom iznosu od 22 miliona evra u naredne tri godine, kao i preuzimanje obaveza prema bankama i komercijalnim poveriocima u iznosu od 10 miliona evra.
SOCIJALNI PROGRAM
Ugovorom je predviđeno i sprovođenje socijalnog programa za zainteresovane radnike, na osnovu koga će radnici dobiti otpremninu od 300 evra po godini radnog staža. Program će biti dobrovoljan i realizovaće se po etapama, a otpuštanja po osnovu tehnoloških viškova nisu planirana. Kontrolu celog postupka će vršiti Agencija za privatizaciju.
OČEKIVANI EFEKTI INVESTIRANJA I STRATEŠKOG PARTNERSTVA
Planirane investicije će omogućiti da Srpska Fabrika Stakla ostvari znatno viši kvalitet proizvoda i nivo produktivnosti koji omogućava pozitivno poslovanje i povratak paraćinskog stakla na srpsko tržište kroz zadovoljenje rastućih potreba za ambalažnim staklom u Srbiji. Istovremeno, očekuje se pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije u iznosu od minimum 30 miliona evra, kroz povećanje izvoza i supstituciju uvoza. I ono što je naročito važno, ukoliko novi vlasnik u roku od tri godine ne uradi sve što je predviđeno ugovorom, fabrika se vraća državi Srbiji, odnosno Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, što je prvi put da se jedna ovakva klauzula definiše pri prodaji domaćeg preduzeća.
 
Beograd, 27. mart 2012. godine                                          Služba za odnose s javnošću