A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

06.09.2013 |

Obustavljena isporuka gasa LP-GAS Beograd

Saopštenje

Rešenjem Agencije za energetiku Republike Srbije broj: 311.01-68/2012-L-I od 7. marta 2013. godine trajno su oduzete licence Mešovitom preduzeću za proizvodnju, izgradnju i promet „LP-GAS”d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu „LP-GAS“), ul. Ivana Ribara 119/11, Beograd donete rešenjima Agencije za energetiku Republike Srbije broj: 311.01-196/2006-L-I, 311.01-198/2006-L-I i 311.01-195/2006-L-I od 16. februara 2007. godine, zbog nepridržavanja Zakonom o energetici propisanih uslova za obavljanje energetske delatnosti.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine kao drugostepeni organ je odbilo žalbu „LP-GAS“ izjavljenu na rešenje Agencije iz razloga što „LP-GAS“ nije obezbedio zakonitost postupanja u obavljanju poverenih energetskih delatnosti saglasno Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS”, br.57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12), Uredbi o uslovima isporuke prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 47/06, 3/10 i 48/10), Tarifnom sistemu za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce („Službeni glasnik RS”, br. 116/06 i 1/07), Metodologiji o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 48/08 i 54/08) i Metodologiji za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 68/06, 1/07, 100/08 i 116/08).
Uz predhodnu najavu, a na osnovu gore navedenog, JP „SRBIJAGAS“ je 05.09.2013. god. u 12 časova obustavilo isporuku prirodnog gasa distributeru „LP-GAS“, o čemu je obavešteno i nadležno ministarstvo.
Prema čl. 25 Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br.57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12), Vlada Republike Srbije će, na predlog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, doneti Akt o određivanju novog licenciranog snabdevača, što se očekuje u narednim danima.
Do donošenja Akta Vlade Republike Srbije poslove distribucije i isporuke prirodnog gasa krajnjim korisnicima će, prema nalogu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, obavljati JP „SRBIJAGAS“.
U toku današnjeg dana očekuje se početak normalizacija isporuke prirodnog gasa, te se krajnji korisnici na području delova opština Voždovac i Zvezdara, koje je do nedavno snabdevao „LP-GAS“, mole za razumevanje.


Novi Sad, 06.09.2013. godine Služba za odnose s javnošću i marketing


Telefoni: + 381 11 2623 827
+ 381 21 442 578