A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

14.01.2014 |

Stabilan kvalitet prirodnog gasa

Ne postoji problem kvaliteta gasa

JP „Srbijagas“ svake godine transportuje i korisnicima u Srbiji isporuči oko 2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa. Dominantno se radi o uvoznom gasu ruskog porekla, dok domaći gas čini manji deo (od 10-15% na godišnjem nivou).

Sastav prirodnog gasa JP „Srbijagas“ prati procesnim gasnim hromatografima, raspoređenim na čvornim tačkama gasovodnog transportnog sistema, non-stop 24 časa, tokom cele godine. Nadzor nad radom i rezultatima rada hromatografa vrši akreditovana Laboratorija za gasnu tehniku.

Pojam kvaliteta gasa odnosi se na njegov hemijski sastav i posledično na njegovu donju toplotnu vrednost (koliko energije nosi). Uvozni prirodni gas je po svom sastavu 98% metan (CH4). Preostala 2% čine teži ugljovodonici (etan, propan, butan...) kao i inerti (azot i ugljen dioksid) u tragovima.

Domaći gas proizveden sa domaćih gasnih polja je relativno „slabijeg kvaliteta“ – niže donje toplotne vrednosti za oko 10% u odnosu na uvozni gas i nešto većeg sadržaja inerata. Ovaj gas u letnjem periodu više stiže do krajnjih korisnika i to onih koji se nalaze u Banatu, budući da se domaća gasna polja nalaze upravo tu.

Međutim, u toku grejne sezone raste učešće uvoznog gasa u ukupno transportovanim količinama, tako da u zimskom periodu ne postoji problem kvaliteta gasa.

JP „Srbijagas“, kao i do sada, i ubuduće će nastojati da održi stabilnost kvaliteta prirodnog gasa za sve kupce tog energenta.


Novi Sad, 14.01.2014. godine Služba za odnose s javnošću i marketing