A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

16.09.2014 |

Nove cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Saopštenje JP "Srbijagas"

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), na sednici održanoj 11.09.2014. godine, doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa br. 563/2014-D-I/4, aistaje objavljena u Službenom glasniku RS br. 99 od 14.09.2014. godine.Prethodno je Nadzorni odbor JP „Srbijagas“, 08. septembra ove godine, doneo Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, na osnovu koje je podnetzahtev AERS-ubr. 01-01/5083 od 08.09.2014. Prema navedenoj odluci, cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa је sledećа:

Kategorije mesta isporuke

Grupe mesta isporuke

Tarifa „energent“

Tarifa „kapacitet“

(din/m3)

(din/m3/dan/godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kategorija 1

p < 6 bar

„Mala potrošnja“

(Mala potrošnja-domaćinstva i Mala potrošnja-ostali)

1,96

Vanvršna potrošnja К1“

1,30

36,74

Ravnomerna potrošnja К1“:

1,30

44,61

Neravnomerna potrošnja К1“

1,30

52,48

Kategorija 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

Vanvršna potrošnja К2“

0,92

27,29

Ravnomerna potrošnja К2“

0,92

33,14

Neravnomerna potrošnja К2“

0,92

38,99


Cena se primenjuje od 1. oktobra 2014. godine.


Novi Sad, 16.09.2014. godine          
Služba za odnose s javnošću i marketing