A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

27.11.2014 |

Nadzorni odbor usvojio Program poslovanja JP Srbijagas za 2015.

Saopštenje sa sednice Nadzornog odbora

           U Novom Sadu je danas održana deseta sednica Nadzornog odbora JP „Srbijagas“, u tekućem sazivu. Sednicom je predsedavao Milivoje Miletić, predsednik NO. Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Program poslovanja kompanije za 2015. godinu i uputio ga Vladi Republike Srbije na saglasnost. Tim dokumentom, koji je ove godine usvojen u zakonskom roku, pored rasta fizičkog obima prometa prirodnog gasa, većeg stepena naplate potraživanja i smanjenog nivoa investicija, za sledeću godinu utvrđuje se nastavak aktivnosti na reorganizaciji i usavršavanju organizacione strukture preduzeća u skladu sa energetskim delatnostima, ali i dalja racionalizacija troškova u skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije i instrukcijama nadležnih ministarstava.
          Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Nadzorni odbor je usvojio Statut JP „Srbijagas“ i dostavio ga Vladi Republike Srbije radi davanja saglasnosti.
           Članovi Nadzornog odbora usvojili su danas i Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa, s tim da je Agenciji za energetiku, poslovodstvu i stručnim službama Srbijagasa predloženo da u međusobnim konsultacijama još jednom razmotre i preispitaju pojedine odredbe, a sve u cilju unapređenja predloženog dokumenta. Takođe, Nadzorni odbor usvojio je i niz odluka o utvrđivanju metodologije za formiranje cena prirodnog gasa na slobodnom tržištu za isporuke od 01.01.2015. godine.
          Na početku današnje sednice, Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, donetu u postupku vansedničnog izjašnjavanja 9.10.2014. godine. Razmatrajući Izveštaj o aktivnostima na realizaciji odluka i zaključaka sa prethodnih sednica, NO je zaključio da od poslovodstva preduzeća zatraži detaljnu informaciju sa podacima o ceni, dinamici, rokovima plaćanja i ispunjenosti uslova za realizaciju projekta gasifikacije u pojedinim gradskim opštinama Grada Beograda.
           Na sastanku je podneta inicijativa JSO JP Srbijagas da Nadzorni odbor i poslovodstvo u sklopu mera koje država preduzima prema javnom sektoru i javnim preduzećima preduzme sve neophodne mere kako zaposleni ne bi došli pod udar dodatnih sankcija od naredne godine jer ne snose krivicu nenaplaćenih potraživanja za isporučeni gas.

Novi Sad, 27.11.2014. godine                                       Služba za odnose s javnošću i marketing