A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

26.12.2014 |

Nadzorni odbor Srbijagasa o merama štednje u preduzeću

Saopštenje

          U sredu, 24. decembra 2014. godine u Beogradu је održana poslednja ovogodišnja sednica Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ u tekućem sazivu, kojom je predsedavao Milivoje Miletić, predsednik Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora, po usvojenom dnevnom redu, razmatrali su teme vezane za poslovanje preduzeća, a, između ostalog, usvojili su Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP “Srbijagas” Novi Sad kao i Odluku o izmenama Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa JP “Srbijagas” Novi Sad.
           Na sednici je konstatovano da se ove godine, Odlukom Generalnog direktora, a u skladu sa preporukama koje je donela Vlada Republike Srbije, u JP  „Srbijagas“ primenjuju sve mere štednje u vezi sa novogodišnjom reprezentacijom, reklamom i propagandom, čestitkama i poklonima za poslovne partnere, saradnike. Nadzorni odbor JP “Srbijagas” preporučio je Sindikatu da uskladi svoje aktivnosti sa Odlukom generalnog direktora.
           Nadzorni odbor je konstatovao da su sredstva za te namene ove godine ne samo svedena na minimum, već da budžet za to, kako je istaknuto, uopšte ne postoji, što je urađeno shodno donetim odlukama i principu racionalizacije svih troškova poslovanja.
          Konstatovano je takodje da se u radu poštuju definisane odredbe Kolektivnog ugovora, kao i da se poslovanje po pitanju drugih aktivnosti kompanije odvija u skladu sa Programom poslovanja na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Beograd, 26. decembra 2014. godine             Služba za odnose s javnošću i marketing