A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

28.10.2015 |

Informacija za krajnje kupce u opštini Kanjiža

Obaveštenje JP "Srbijagas"

           Javno preduzeće „Srbijagas“, Novi Sad i AD ZIP „Sloga“ Kanjiža u stečaju obaveštavaju građane u ovoj severnobanatskoj opštini da je AD ZIP „Sloga“ Kanjiža u stečaju izgubila Licencu za obavljanje energetskih delatnosti od opšteg interesa i da je Zaključkom Vlade Republike Srbije energetska delatnost distribucije, upravljanja distributivnim sistemom i javnog snabdevanja poverena preduzeću JP „Srbijagas“ Novi Sad.

           U cilju primopredaje energetskih delatnosti, bezbednog i sigurnog snabdevanja prirodnim gasom krajnjih kupaca na području Opštine Kanjiža, u periodu od 19.10.2015. do 01.11.2015. godine vršiće se kontrola ispravnosti kućnih merno regulacionih setova - KMRS i unutrašnjih gasnih instalacija kod krajnjih kupaca.

           Stoga se građani mole da:
• Omoguće zaposlenima JP Srbijagas Novi Sad pristup mernim uređajima i
unutrašnjim gasnim instalacijama u cilju kontrole tehničke ispravnosti gasnih instalacija
• Izmire svoja dugovanja prema AD ZIP ’’Sloga’’ Kanjiža u stečaju
• Sklope nove Ugovore o isporuci prirodnog gasa sa javnim snabdevačem JP
Srbijagas Novi Sad. Ugovori se sklapaju u prostorijama AD ZIP „Sloga“ Kanjiža u stečaju u periodu od 22.10.2015. godine od 8 do 18 časova.

           Građani koji nisu u mogućnosti da tokom radnog dana omoguće prirstup mernim uređajima i unutrašnjim gasnim instalacijama u cilju kontrole tehničke ispravnosti gasnih instalacija mogu se prijaviti na telefon 024/873-304 kako bi u subotu, 31.10.2015. godine od 8 do 18 časova bila izvršena kontrola tehničke ispravnosti gasnih instalacija.

           Takođe, građanima koji nisu u mogućnosti da tokom radnog dana sklope nove Ugovore o isporuci prirodnog gasa sa javnim snabdevačem JP Srbijagas Novi Sad, biće omogućeno da navedene ugovore potpišu u prostorijama AD ZIP ’’Sloga’’ Kanjiža u stečaju u subotu, 31.10.2015. godine od 8 do 18 časova.


Novi Sad, 29.10.2015. godine                                    Služba za odnose s javnošću i marketing