Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

На дневном реду НО полугодишњи резултати пословања

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад усвојио је на данашњој седници одржаној у Београду, у законском року, Периодичне финансијске извештаје предузећа у периоду 01.01-30.06.2019. године, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања компаније у првом полугодишту.

ЈП „Србијагас“ је у том извештајном периоду, настављајући тренд из претходних година, остварило позитиван финансијски резултат и нето добит.

У данас усвојеним документима стоји да је Предузеће и у 2019. години наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом уз константне напоре на побољшању свих резултата пословања, нарочито у домену наплате потраживања и рационализације трошкова пословања.

Прву половину године, како је речено на седници Надзорног одбора, обележиле су и интензивиране активности на стратешким пројектима као једном од најважнијих елемената даљег развоја и напретка не само предузећа Србијагас, већ и државе у целини.

Седници Надзорног одбора председавао је председник НО проф. др Муамер Реџовић, а поред чланова Надзорног одбора, присутни су били заменица генералног директора Блаженка Мандић и чланови пословодства компаније.

Београд, 30. јул 2019. године                                                               Служба за односе с јавношћу и маркетинг