ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

На другој јануарској седници Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, усвојен Извештај о попису имовине и обавеза за 2022.

Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ заседао је 30. јануара, у пословној згради компаније у Београду. На седници, којој је председавао председник НО, проф. др Муамер Реџовић, а присутни су поред чланова НО били и представници менаџмента компаније, у законском року усвојен је Извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа у периоду јануар-децембар 2022. године.

Чланови Надзорног одбора усвојили су, затим, Извештај Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису имовине и обавеза ЈП „СРБИЈАГАС“ са стањем на дан 31.12.2022. године, а с тим у вези речено је да су приметни значајни помаци у односу на претходне пописе, пре свега у погледу обезбеђења неопходне пратеће документације приликом примопредаје опреме, а истакнуто је и процентуално смањење губитака на дистрибутивном систему, који су, како је саопштено, знатно мањи од европских норми.

Усвојен је и Извештај о раду интерне ревизије предузећа за прошлу годину. Овај резиме резултата рада интерне ревизије, речено је на седници, има за сврху да се унапреде системи интерне контроле у ЈП „СРБИЈАГАС“ и обезбеди ефикаснији и снажнији процес обелодањивања о системима интерне контроле.

Чланови Надзорног одбора, поштујући законске одредбе у тој области, усвојили су и Извештај о раду Комисије за ревизију ЈП „СРБИЈАГАС“ за 2022. годину.

Београд, 30. јануара 2023. године                                        Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-01-30T16:28:18+01:00
Go to Top