NazivJavne nabavke po predmetuJavne nabavke po postupkuRok za dostavljanje ponudaPreuzmite dokumentacijuObaveštenja
Održavanje objekta R-V-R-1/2019-DMRadoviOtvoreni postupak –rezervisana javna nabavka - okvirni sporazum02.09.2019, 09:30Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 24.01.2020.
Održavanje objekata R-V-R/5/1/2019-DMRadoviOtvoreni postupak –rezervisana javna nabavka - okvirni sporazum02.09.2019, 09:00Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 24.01.2020.
Oprema za regulacionu liniju za GMRS B. N. Selo D-51/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Produženje podrške za postojeći Neteexpress riverbed sa održavanjem D-124-2019-SNDobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Usluge pranja i čišćenja vozila
V-U-4-3/2019-MM
UslugeOtvoreni postupakOdluka o dodeli ugovora 23.01.2020.
Licence za softver za automatsko instaliranje aplikacije za klijente V-D-130/2019DobraOtvoreni postupak25.02.2020, 09:30PreuzimanjeIzmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 27.01.2020.
Fotokopir aparat D-5/5/2019-SNDobraOtvoreni postupakOdluka o dodeli ugovora
Pogonsko gorivo za motorna vozila JP Srbijagas-a V-D-154/2020-IGDobraOtvoreni postupak21.02.2020, 11:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-184/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00Preuzimanje
Pneumatici za vozila D-141-2019DobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00PreuzimanjePitanja i odgovori 27.01.2020.
Manometri, termometri, multimetri, D-37/4/19-BGDobraOtvoreni postupak20.02.2020, 09:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Kompatibilni for use toneri V-D-137/2019 DobraOtvoreni postupak18.02.2020, 09:30PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 23.01.2020.
Materijal za popunu zaliha u magacinu RJ „Održavanje gasovoda“ Zrenjanin D-231/2019-GKDobraOtvoreni postupak16.01.2020,PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 16.01.2020.
Servis I popravka brusilica I muljne pumpe za vodu U-10/6/2019-TAUslugeOtvoreni postupak17.02.2020, 10:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Оdržavanje mašina za zavarivanje PE fitinga, U-10/5/19-BGUslugeOtvoreni postupak16.01.2020PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2020.
Uređaji i oprema za čišćenje i održavanje terena, D-11/19-BGDobraOtvoreni postupak16.01.2020PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2020.
Sanacija krovne konstrukcije i krova na zgradi RJ „MiR“ Novi Sad R-5/3/2019-GKRadoviOtvoreni postupak16.01.2020PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 16.01.2020.
Čelični fitinzi V-D-248/2019-DDDobraOtvoreni postupak16.01.2020PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 16.01.2020.
Tehnički pregled vozila i registracija V-U-90/2019-MMUslugeOtvoreni postupak16.01.2020PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2020.
Izrada dnevnika rada dispečerskog centra U-81/12/19-BGUslugeJavna nabavka male vrednosti 27.01.2020,09:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Održavanje sistema za besprekidno napajanje (BSN), broj U-59/2019UslugeOtvoreni postupak 11.02.2020,10:30PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Nadogradnja i podrška postojećih licenci (USP) za programski paket Appeon D-281/2019-SNDobraOtvoreni postupak 13.02.2020,10:00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Izmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Izrada plana zaštite od požara za gasovodne objekte visokog pritiska na teritoriji Jagodine, Svilajnca, Ćuprije, Paraćina i Popvca, U-106/3/19-BGUslugeJNOP14.02.2020,09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Zamena visokonaponskih osiguracaUslugeJavna nabavka male vrednosti23.01.2020,10:00PreuzimanjePoziv za podnosenje ponuda i Konkursna dokumentacija
Vulkanizerske usluge za vozila Pančevo, Zrenjanin I Kikinda
V-U-157-1/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u tri Partije u cilju zaključenja ugovora12.02.2020,09:00PreuzimanjePOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Postavljena Odluka o dodeli ugovora Partija 1 i Partija 2
13.01.2020.
Potrošni materijal za tekuće održavanje i nesmetano funkcionisanje na gasovodnom sistemu JP „Srbijagas“, JN br. D-244/1//2019-GKDobraOtvoreni postupak 10.02.2020.,10:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Usluge komisije za tehnički pregled objekata, oblikovanu po partijama U-134
UslugeOtvoreni postupak 10.01.2020,10:00PreuzimanjeПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 22.01.2020.
Održavanje mašina za zavarivanje, U-10/5/19-BGUslugaJNOP26. 12. 2019. 09 30PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Akumulatori, D-181/19-BGDobraJNMV25. 11. 2019. 09 30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
ELEKTRICNA ENERGIJA
V-D-138/2019-MM
DOBRAOTVORENI POSTUPAK, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE20. 11. 2019. 9 00PreuzimanjeObaveštenje o zaključenju UGOVORA ZA PARTIJU 1.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
10.01.2020.
Vijci M-D-243-5/2019-IGDobraJavna nabavka male vrednosti15.01.2020.,11:00PreuzimanjePoziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Orscle Detabase suppert, D-101/19-BGDobra JNOP04.11.2019.,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU I DODELI UGOVORA
Potrošni elektromaterijal
V-D-164-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak28.01.2020.,11:00PreuzimanjePoziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
NAZIV I BROJ JAVNE NABAVKE Usluge pranja i čišćenja vozila rj Beograd
V-U-4-2/2019-MM

UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora30.01.2020. 09:00PreuzimanjePOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Izvođenje građevinskih radova na teritoriji Republike Srbije
JN br. V-U-39/1/2019-DM
UslugeOtvoreni postupak - okvirni sporazum11.07.2019. 09:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.01.2020.
Elektromaterijal, D-201/19-BGDobraJNOP31.01.2020.9:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Materijal za popunu zaliha u magacinu RJ „Održavanje
gasovoda“ Zrenjanin, JN br. D-231/2019-GK
dobraOtvoreni postupak27. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Održavanje i servisiranje motornih vozila
JN broj V- U-2-4-P /2019-GM
UslugeOtvoreni postupak oblikovan po partijama
(3 partije)
PreuzimanjeObaveštenje o zaključenim ugovorima (za partiju 3)
Rezervni delovi agregata za zavarivanje sa uslugom servisa,
JN br. D-174/2019-GK
dobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenju ugovora
Fasadni bojleri za kotlarnice M-D-65/2019-MMDOBRAPOSTUPAK JN MALE VREDNOSTIPreuzimanjeObaveštenje o zaključenju ugovora
Rezervni delovi za ITRONDobra B-D-168/4/2019Otvoreni postupak javne nabavke30. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeKonkursna i poziv
Zatvarač čistačke kutije
V-D-276/2019-IG
DobraOtvoreni postupak10. 01. 2020. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Uronjena pumpa za crpljenje vode, D-80/3/19-BGDobraJNMVPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Potrošni materijal
JN br. V-D-163/8/2019-DM
DOBRAOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Sanacija krovne konstrukcije i krova na zgradi RJ „MiR“ Novi
Sad, JN br. R-5/3/2019-GK
radoviOtvoreni postupak24. 01. 2020. 10 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
ULJA I MAZIVA ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH I
TERETNIH VOZILA
V-D-147/2019-GM
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU1 01.01.2020.
V-D-248/2019-DD čelični fitinziDobraOtvoreni postupak24. 01. 2020. 09 30PreuzimanjePoziv za dostavljenje ponuda i Konkursna dokumentacija
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila, JN br. M-D-233/2019-DBDobraJavna nabavka male vrednosti02. 12. 2019. 10 00Preuzimanjepitanja
Računari i računarska opremaDobraOtvoreni postupak javne nabavkePreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Obnova bezbednosnih licenci za „FortiGate-280D-POE“
aktivne mrežne komponente „firewall“ koje su deo SKADA
sistema
DobraОтворени поступак јавне набавкеPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.01.2020.
Akumulatori, D-181/19-BGDobraJNMVPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Sanacija fasade na objektu distribucije gasa u
Beogradu
U-142/1-2019
UslugeJavna nabavka male vrednostiPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluga tekućeg održavanja gasnih
kotlarnica,jn.br.U-96/1/V/2019-TE
UslugaOtvoreni postupak20. 01. 2020. 10 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponude
Računarska oprema – mrežna opremaDobraOtvoreni postupak javne nabavke23. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Održavanje računarske i telekomunikacione opremeUslugeOtvoreni postupak javne nabavke – okvirni sporazumPreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE
V-D-154-3/2018-GM
DobraOTVORENI POSTUPAK- OKVIRNI SPORAZUMPreuzimanjeOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 3
Usluga tekućeg održavanja gasnih
kotlarnica,jn.br.U-96/1/V/2019-TE
UslugaOtvoreni postupak20. 01. 2020. 10 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponude
Izrada ključeva, brava i katanaca, U-52/19-BGUslugaJNMVPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Ulošci filtera za gas
V-D-216-1/2019-IG
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Ulošci filtera za gas
V-D-216-2/2019-IG
Dobra Otvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Kuglaste slavine V-D-43/2019-IGDobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Izrada ključeva, brava i katanaca, U-52/19-BGUslugeJNMVPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Zatvarač čistačke kutije
V-D-276/2019-IG
DobraOtvoreni postupak10. 01. 2020. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Sanacija fasade na objektu distribucije gasa u
Beogradu
U-142/1-2019
UslugeJavna nabvka male vrednostiPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Telefoni, D-10/1/19-BGDobraJNOPPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Fotokopir papirDobraOtvoreni postupak javne nabavkePreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici, JN br. D-
177/1/2019-GK
DobraOtvoreni postupak25. 10. 2019. 10 00PreuzimanjeObaveštenje o zaključenju ugovora
Viljuškar
V-D-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak23. 12. 2019. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne
dokumentacije
Izrada plana zaštite od požara za Smederevski
okrug sa GMRS-ovima i GRČ-evima sa razvodnim
gasovodima, U-106/2/19-BG
UslugeJNOP18. 11. 2019. 09 30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Potrošni materijal JN D-245-5-P/V/2019-BJDobraOtvoreni postupak13. 01. 2020. 10 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Merači protoka gasa sa rotacionim klipovima
D-27/2019
DobraOtvoreni postupak01. 11. 2019. 10 30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Turbinski merači protoka gasa
D-27/1/2019
DobraOtvoreni postupak10. 11. 2019. 10 30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Fotokopir aparatDobraOtvoreni postupak javne nabavke14. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Računarska oprema – „storage device“DobraOtvoreni postupak javne nabavke15. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade
za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi
izgradnje MRS Gornji Zemun 1“ u okviru projekta
gasifikacije opština u Beogradu, D-256/1/PR/2019-TE
UslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
02. 12. 2019. 10 00Preuzimanje
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade
za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi
izgradnje MRS Gornji Zemun 2“ u okviru projekta
gasifikacije opština u Beogradu, D-256/2/PR/2019-TE
UslugaPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
02. 12. 2019. 10 00Preuzimanje
Neprekidno napajanje za servere JN D-4-21/V/2019-BJDobraOtvoreni postupak10. 01. 2020. 10 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Rezevni delovi za gasne hromatografeDobraOtvoreni postupak27. 11. 2019. 10 00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak13. 12. 2019. 09 30PreuzimanjePitanja i odgovori
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak13. 12. 2019. 09 30PreuzimanjePitanja i odgovori
Radovi na izmeštanju dela magistralnog gasovoda RG
08-10 preko reke Čemernice i sanacioni radovi na
zaštiti magistralnih gasovoda. RG 08-10 i 08-15, JN
broj R-68/2019
RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
25. 12. 2019. 10 00PreuzimanjeObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez
objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Usluge pranja i čišćenja vozila za radnu jedinicu u Kikindi
V-U-4-1/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora9. 1. 2020. 9 00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 23.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2020.

Redovno i vandredno odrzavanje kompresora u BatajniciUslugeOtvoreni postupak22. 11. 2019. 10 00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Viljuškar
V-D-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak23. 12. 2019. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne
dokumentacije
ELEKTRICNA ENERGIJA
V-D-138/2019-MM
DobraOTVORENI POSTUPAK, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE20. 11. 2019. 9 00PreuzimanjeODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 1. I PARTIJU 2.
Računari i računarska opremaDobraOtvoreni postupak javne nabavkePreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Obnova licenci za softver za virtualizaciju i bekap sa
podrškom
DobraOtvoreni postupak javne nabavkePreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
13.01.2020.
Izolacioni pojačivači EHDobra D-160/2019Otvoreni postupak javne nabavke13. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeKonkursna i poziv
Viljuškar
V-D-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak23. 1.2 2019. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne
dokumentacije
Zatvarač čistačke kutije
V-D-276/2019-IG
DobraOtvoreni postupak10. 01. 2020. 11 00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i konkursna
dokumentacija
Dobra za program implementacije naprednih mernih sistema-
merna oprema u polju V-D-163-2/2018-MM
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU BR.2 PO OKVIRNOM
SPORAZUMU
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak13. 12. 2019. 09 30PreuzimanjePitanja i odgovori
PNEUMATICI ZA VOZILA
JN BROJ V-D-179/2018-GM
DobraOTVORENI POSTUPAK (okvirni sporazum)PreuzimanjeOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU V
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU VI
01.01.2020.
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak13. 12. 2019. 09 30PreuzimanjePitanja i odgovori
Viljuškar
V-D-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak23. 12. 2019. 11 00PreuzimanjePitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne
dokumentacije
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak13. 12. 2019. 09 30PreuzimanjeIzmena konkursne dokumentacije
Programski paket „SIEMENS TIAPortal V15 Professional“ za održavanje PLC-a D-117/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak javne nabavke27. 12. 2019. 10 00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Izrada plana zaštite od požara za gasovodne objekte
visokog pritiska na području grada Beograda U-106/19-BG
UslugeJNOP30. 12. 2019. 9 00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
V-D-73/4/2019 Dvostepeni regulatoriDobraOtvoreni postupak10. 01. 2020. 09 30PreuzimanjePoziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Uređaji i oprema za čišćenje i održavanje prostora, D-
11/19-BG
DobraJNMV11. 12. 2019. 9 00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Tehnički pregled vozila i registracija V-U-90/2019-MMUslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora30. 12. 2019. 9 00PreuzimanjePOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA
DOKUMENTACIJA
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA
14.01.2020.
Obnova licenci za „SAP Sybase ASE“ server sa pratećim
„SAP“ licencama
DobraOtvoreni postupak javne nabavke30. 12. 2019. 10 00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja
ugovora
Dvostepeni regulatori pritiska
JN br. V-D-73-P/2019-DM
DobraOtvoreni postupak13. 11. 2019. 09 00PreuzimanjeObaveštenje o obustavi
Ulošci filtera za gas
V-D-216-2/2019-IG
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Usluga tekućeg održavanja gasnih
kotlarnica,jn.br.U-89/V/2018-TE
UslugaOtvoreni postupakPreuzimanjePoziv za podnošenje ponude
Šrafovi, D-243/4/19-BGDobraJNMV03. 12. 2019. 09 30PreuzimanjePitanja i odgovori
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
Kuglaste slavine V-D-43/2019-IGDobraOtvoreni postupakPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Ulošci filtera za gas
V-D-216-1/2019-IG
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Rezervni delovi i potrošni materijal za
održavanje putničkih i teretnih vozila
JN br. V-D-133/2019-GM
DobraOtvoreni postupak javne nabavke- okvirni sporazumPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom I ugovoru
Rezervni delovi agregata za zavarivanje sa uslugom servisa,
JN br. D-174/2019-GK
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Uredjaji i oprema za čišćenje i održavanje prostora, D-
11/19-BG
DobraJNMVPreuzimanjeOdluka o obustavi postupka
Dvostepeni regulatori pritiska
JN br. V-D-73-P/2019-DM
DobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o obustavi
Izrada plana zaštite od požara za smederevski
okrug sa GMRS-ovima i GRČ-evima, U-106/2/19-BG
UslugaJNOPPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Telefoni, D-10/1/19-BGDobraJNOPPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Uronjena pumpa za crpljenje vode, D-80/3/19-BGDobraJNMVPreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
ANTIFRIZ ZA GASNE STANICE;JN M-D-220/2019-GMDobraPOSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTIPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Rebrasti lim JN D-223/M/2019-BJDobraJavna nabavka male vrednostiPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge pranja i čišćenja vozila
V-U-4-3/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora26.12.2019,09:00PreuzimanjePOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Održavanje mašina za zavarivanje PE fitinga U-10/5/19-BGUslugeJNOP26.12.2019. 09:00Preuzimanje Javni poziv; Konkursna dokumentacija;
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 2“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/2/PR/2019-TEuslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00Preuzimanje- Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.11.2019.
Viljuškar V-D-3/2019-IGdobraotvoreni postupak23.12.2019. 11:00PreuzimanjePoziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 1“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/1/PR/2019-TEuslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00Preuzimanje- Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.11.2019.
Remont toplovodnih pumpi ugrađenih na instalaciji za dogrevanje gasa GRČ Pančevo JN D-186/V/2019-BJuslugeOtvoreni postupak23.12.2019. 10:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda ; Konkursna dokumentacija
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.01.2020.
Sanacija fasade na objektu distribucije gasa u Beogradu
U-142/1-2019
uslugeJavna nabavka male vrednosti28.11.2019. 10:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda ; Konkursna dokumentacija
Šrafovi – D-243/4/19-BGDobraJNMV03.12.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Vulkanizerske usluge za vozila
V-U-157/2019-MM
uslugeOtvoreni postupak u dve Partije u cilju zaključenja ugovora20.12.2019. 09:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 27.01.2020.
Alati razni – D-54/5/6/8/19-BGDobraJNOP20.12.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
Izgradnja gasovodnih objekata: GMRS/MRS „Dobanovci“, MRS „Aerodrom“, MRS ŠP „Aerodrom“, DGM 16 bar…cca 8 km, DGM 4 bar., JN broj R-73/2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponudak04.12.2019. 10:00PreuzimanjeObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.01.2020.
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici, JN br. D-168/3/2019-GKDobraOtvoreni postupak18.12.2019. 10:00PreuzimanjeKonkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 2“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/2/PR/2019-TEUslugaPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00Preuzimanje
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 1“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/1/PR/2019-TEUslugaPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00Preuzimanje
Akumulator – D-181/19-BGDobraJNMV25.11.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Izrada ključeva, brava i katanaca – U-52/19-BGUslugaJNMV26.11.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila, JN br. M-D-233/2019-DBDobraJavna nabavka male vrednosti2.12.2019. 10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA 21.11.2019.
Potrošni materijal JN D-245-5/V/2019-BJDobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o obustavi postupk
Razvodne kutije u ex zaštiti – D-200/19-BGDobraJNOP9.12.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv;Konkursna dokumentacija
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
13.01.2020.
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak9.12.2019. 09:30PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda
Posatvljena PITANJA I ODGOVORI 26.11.2019.
Obnova bezbednosnih licenci za „FortiGate-280D-POE“DobraOtvoreni postupak javne nabavke6.12.2019. 10:00PreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjemUslugeOtvoreni postupak javne nabavke – okvirni sporazumPreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Kuglaste slavine V-D-43/2019-IGDobraOtvoreni postupak7.11.2019. 11:00PreuzimanjePitanja i odgovori
Alat i oprema za bravarsku radionicu, JN br. D-54/7/2019-GKDobraOtvoreni postupak2.12.2019. 10:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Uređaji i oprema za čišćenje prostora – D-11/19-BGDobraNabavka male vrednosti13.11.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Uronjena pumpa za crpljenje vode, D-80/3/19-BGDobraNabavka male vrednosti12.11.2019. 09:30PreuzimanjePostavljena Pitanja i odgovori 01.11.2019. i 06.11.2019.
Mašina za skidanje površinske izolacije sa cevi, D-278-19-BGDobraOtvoreni postupak14.10.2019, 09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.10.2019.
Snimanje postojećeg stanja i izrada Еlaborata i tekućem održavanju gasovodnih mostovskih prelaza preko kanala DTD kod Melenaca i Jermenovca U-54-19-BGUslugeOtvoreni postupak02.12.2019, 09:00Preuzimanjepostavljena odluka o dodeli ugovora 01.01.2020.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-171-2019-VPDobraOtvoreni postupak27.11.2019,10:00Preuzimanje
Štampanje internih obrazaca U-81-2-2019-DDUslugeNabavka male vrednosti12.11.2019, 09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Gasomeri sa mehovima V-D-27-1-2019-TZDDobraOtvoreni postupak25.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 22.11.2019.
Potrošni materijal za radionice V-D-163-7-2019-NMDobraOtvoreni postupak22.11.2019, 12:00Preuzimanje
Redovno i vandredno održavanje kompresora u Batajnici U-34-2019-VPUslugeOtvoreni postupak22.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.01.2020.
Održavanje vozila sa ugrađenim pogonom na TNG i KPG M-U-5-2019UslugeNabavka male vrednosti01.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.10.2019.
Fasadni bojleri za kotlarnice M-D-65-2019-MMDobraNabavka male vrednosti31.10.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Električna energija V-D-138-2019-MMDobraOtvoreni postupak oblikovan u dve partije20.11.2019, 09:00Preuzimanje
Telefoni D-10-1-19-BGDobraOtvoreni postupak18.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 12.11.2019.
Rezervni delovi agregata za zavarivanje sa uslugom servisa D-174-2019-GKDobraOtvoreni postupak18.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.
Antifriz za gasne stanice M-D-220-2019-GMDobraNabavka male vrednosti25.10.2019, 12:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Materijal za radionice D-243-3-M-2019-BJDobraNabavka male vrednosti28.10.2019, 10:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.11.2019.
Izrada ključeva, brava i cilindara U-52-19-BGUslugeNabavka male vrednosti28.10.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena odluka o OBUSTAVI POSTUPKA 06.11.2019.
Računari i računarska oprema D-4-6-2019-SNDobraOtvoreni postupak18.11.2019,10:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.11.2019.
Obnova licenci za softver za virtualizaciju i bekap sa podrškom D-122-2019-SNDobraOtvoreni postupak15.11.2019,10:00Preuzimanje
Izrada plana zaštite od požara za smederevski okrug sa GMRS-ovima i GRČ-evima sa razvodnim gasovima U-106-2-19-BGUslugeOtvoreni postupak18.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 05.11.2019.
Servis protiv-požarnih aparata i opreme V-U-27/2019-MMUslugeOtvoreni postupak (okvirni sporazum)14.11.2019, 09:00PreuzimanjeOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1
Dvostepeni regulatori pritiska V-D-73-P-2019-DMDobraOtvoreni postupak13.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.
Ulošci filtera za gas V-D-216-1-2019-IGDobraOtvoreni postupak11.11.2019,11:00PreuzimanjePostavljeno obaveštenje o PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 07.11.2019.
Uložak filtera za gas GMRS RNP V-D-216-2-2019-IGDobraOtvoreni postupak11.11.2019,11:00PreuzimanjePostavljeno obaveštenje o PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 07.11.2019.
Potrošni materijal V-D-163-8-2019-DMDobraOtvoreni postupak08.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 29.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 04.11.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije, katastarsko-topografski plan za PPS „Pojate” K-U-132-1UslugeKvalifikacioni postupak (druga faza)21.10.2019, 10:30PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.11.2019.
Kuglaste slavine V-D-43-2019-IGDobraOtvoreni postupak07.11.2019, 11:00Preuzimanje
Polietilenski gasni fitinzi D-150DobraOtvoreni postupak07.11.2019,10:30Preuzimanje
Rebrasti lim D-223-M-2019-BJDobraNabavka male vrednosti17.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 09.10.2019. postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-153-2019-VP UslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda04.11.2019,12:00PreuzimanjePostavljeno obaveštenje o DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2020.
Potrošni materijal D-245-5-V-2019-BJDobraOtvoreni postupak04.11.2019,10:00Preuzimanje
Rotacioni strugač za skidanje površinske izolacije sa cevioksidni sloj PE D-101-19-BG DobraJavna nabavka male vrednosti14.10.2019,09:00Preuzimanje
Proširenje gradske gasne mreže srednjeg pritiska u Novom Sadu R-62-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 09.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 21.11.2019. Postavljeno obaveštenje O DODELI UGOVORA 21.11.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-P-2019-GM UslugeOtvoreni postupak oblikovan po partijama (3 partije)01.11.2019,10:00PreuzimanjeZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.10.2019.

ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve partije) 15.11.2019.

OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA za partije 1 i 2 22.11.2019.
Oracle Dertabase support D-101-19-BGUslugeOtvoreni postupak04.11.2019,09:00Preuzimanje
Turbinski merači protoka gasa D-27-1-2019 DobraOtvoreni postupak10.11.2019,10:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Merači protoka gasa sa rotacionim klipovima D-27-2019DobraOtvoreni postupak01.11.2019,10:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Potapajuće muljne pumpe za prljavu vodu M-D-80-2019-P-DBDobraNabavka male vrednosti16.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 30.09.2019.
Ulja i maziva za održavanje vozila V-D-147-2019-GMDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 19.11.2019.
Oracle Developers Support D-102-19-BGDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00Preuzimanje
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-177-1-2019-GKDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Originalni toneri u boji D-137-3-2019-ŽŠDobraOtvoreni postupak21.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 2″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-2-V-2019-TEDobraOtvoreni postupak21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019. POSTAVLJENO OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 1″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-1-V-2019-TEDobraOtvoreni postupak 21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019.Postavljeno OBAVESTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Teretna vozila do 1100 kubika D-2-2-2019DobraOtvoreni postupak18.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Razvodne kutije u ex zaštiti D-200-19-BG DobraOtvoreni postupak21.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.09.2019. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 6.11.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Klima uređaj D-9-4-19-BGDobraOtvoreni postupak23.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 06.11.2019.
Analogni tajmer, kontaktor i sklopka D-188-19-BGDobraOtvoreni postupak18.10.2019,10:00Preuzimanje
Grifovano pletivo za popravku zaštitnih ograda oko gasovodnih objekata R-7-19-BGRadoviOtvoreni postupak22.10.2019,09:30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru

Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.11.2019.
Šestopolni muški i ženski konektori D-168-2-19-BGDobraOtvoreni postupak16.10.2019,10:30PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.09.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2019.
Uređaj za skladištenje podataka, Storage Szstem, min. 16TB, hiperkonvergentno rešenje (HCI) D-275DobraOtvoreni postupak16.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.11.2019.
Geodetski radovi na snimanju postojećih i budućih DGM i KGP sa kartiranjem u RGZ U-136-19UslugeOtvoreni postupak15.10.2019,09:30Preuzimanje
Modemi iCM280 za ugradnju u elektronski korektor ELSTER EK280 u kompletu sa baterijom za napajanje modema D-21DobraOtvoreni postupak14.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.11.2019.
Filter separator sa rotametrom D-75-M-2019-BJDobraNabavka male vrednosti23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2019.
Klima uređaji sa ugradnjom V-D-9-5-2019-DMDobraOtvoreni postupak10.10.2019,09:00PreuzimanjePostavljena odluka O DODELI UGOVORA 17.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Usluge odorizacije U-50-1-2019UslugeOtvoreni postupak16.09.2019,11:00Preuzimanje
Baterije za elektronske korektore V-D-17-2019-IGDobraOtvoreni postupak07.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 01.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.11.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Pančevo R-16-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Karađorđevo brdo R-15-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Gospođinci R-17-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-137-2-2019-ŽŠDobraOtvoreni postupak03.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 13.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 18.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Potrošni materijal – cevi V-D-245-4-2019-DBDobraOtvoreni postupak03.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2019.
Postavljeno oBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.11.2019.
Materijal za izradu stubića i postolja za nove korektore D-22-2019-DBDobraNabavka male vrednosti23.09.2019, 09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Zaštitne rukavice D-245-2-19-BGDobraOtvoreni postupak02.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.11.2019.
Kuglaste slavine za gas V-D-43-2019-DMDobraOtvoreni postupak30.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019. postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Projektovanje i izgradnja unutrašnjih električnih instalacija V-R-12-1-2019-DDRadoviOtvoreni postupak01.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 09.10.2019.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-88-2019-SNUslugeOtvoreni postupak30.09.2019,10:00Preuzimanje
Specijalni i univerzalni alati mehanički D-54-5-19-BGDobraOtvoreni postupak 07.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 10.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 i 3 18.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2019.
Lekarski pregledi zaposlenih radnika U-67-V-2019-TEUslugeOtvoreni postupak25.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 30.08.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-2019-GMUslugeOtvoreni postupak
(5 partija)
23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 4 02.10.2019.

Postavljene ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2, 3 I 5 02.10.2019.
Softver specijalne namene, podrška i obuka D-86DobraOtvoreni postupak23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019, Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Potrošni materijal V-D-54-2-2019-NMDobraOtvoreni postupak23.09.2019,12:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.2019.
Nabavka i popravka oluka na zgradi radionica u krugu OD Beograd U-150 UslugeNabavka male vrednosti03.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.09.2019.
Servis kotlarnice U-96UslugeOtvoreni postupak20.09.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2019.
Servis i pregled stabilnog sistema za gašenje požara i automatske dojave PP centrale U-24-19-BGUslugeNabavka male vrednosti29.08.2019,10:00Preuzimanje
Izrada projekta za ugrađene merne platforme i opreme za telemetriju GMRS U-137-19-BGUslugeOtvoreni postupak19.09.2019,09:30Preuzimanje
Izrada plana zaštite od požara za Zlatiborski okrug U-106-19-BGUslugeOtvoreni postupak 19.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.01.2020.
Кол центар 0800 021 020
Позиви на овај број су бесплатни